Nghiệm thu đề tài Khoa học: Nghiên cứu tiến trình vận động của thơ Nôm Đường luật Việt Nam thời trung đại

Cập nhật lúc: 01:47 CH ngày 10/06/2013

Sáng 08/06/2013, tại cơ sở chính trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu tiến trình vận động của thơ Nôm Đường luật Việt Nam thời trung đại, do TS. Trần Quang Dũng làm chủ nhiệm đề tài.

         Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ được thành lập gồm 7 thành viên do PGS.TS. Phan Huy Dũng, trường Đại học Vinh làm chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Văn Thế, trường ĐHHĐ làm thư ký.

Đề tài “Nghiên cứu tiến trình vận động của thơ Nôm Đường luật Việt Nam thời trung đại” nhằm hướng tới mục tiêu: Xác định đặc điểm, bản chất của thơ Nôm Đường luật; Chỉ ra tiến trình vận động của thơ Nôm Đường luật qua các giai đoạn phát triển; Vị trí của thơ Nôm Đường luật trong nền văn học dân tộc.

                        TS. Trần Quang Dũng, Chủ nhiệm đề tài, trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Hội đồng nghiệm thu đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày ngắn gọn kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài, các thành viên trong hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, trao đổi, góp ý cho đề tài. Nhìn chung, Hội đồng đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống, xác định được bản chất và tiến trình vận động - phát triển của thơ nôm đường luật trong nền văn học dân tộc thời trung đại. Đồng thời, khẳng định vị trí của thơ nôm đường luật qua những thành tựu, đóng góp trên phương diện nội dung phản ánh và nghệ thuật thể hiện.

                        Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và đánh giá đề tài đạt loại tốt. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu khác sâu hơn và là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên nghiên cứu về văn học Việt Nam./.

                                                                                                    Ban biên tập website

 

                                               

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39669031