Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
Trao giải bóng đá SV NT 2016 - 2017
TK giải bóng đá SV NT 2016 -2017
TK giải bóng đá SV NT 2016 -2017
Chung kết nam giải bóng đá SV noi trú 2016 - 2017
Chung kết nam giải bóng đá SV noi trú 2016 - 2017
TK VTM 2015 - 2016
TK VTM 2015 - 2016
TK VTM 2015 - 2016
TK VTM 2015 - 2016
Gặp mặt đầu năm 2016
Gặp mặt đầu năm 2016
Khu tuong niem Bac Ho TT Rừng thông
Khu tuong niem Bac Ho TT Rừng thông
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tổng kết thể thao 26.3.2014 Khu nội trú
Tập thể CBVC-LĐ đơn vị
Tập thể CBVC-LĐ đơn vị
Nhà Nội trú cơ sở II
Nhà Nội trú cơ sở II
Nhà Nội trú cơ sở chính
Nhà Nội trú cơ sở chính
Trao thưởng SV Nội trú CS Chinh đạt thành tích cao NH 2012 - 2013
Trao thưởng SV Nội trú CS Chinh đạt thành tích cao NH 2012 - 2013
Chung kết bóng đá nam KNT CS Chinh 26.3.2013
Chung kết bóng đá nam KNT CS Chinh 26.3.2013
Bóng đá nữ KNT CS Chính 20.10.2012
Bóng đá nữ KNT CS Chính 20.10.2012
the thao
the thao
slide02
slide02
Play/Pause