Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Nội trú
Cập nhật lúc: 08:36 AM ngày 18/08/2020

Ban QLNT được thành lập theo quyết định số: 456/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/6/2005. Hiện nay Ban có 12 CB, NV- LĐ, trong đó có: 3 Đ/c trong biên chế, 9 Đ/c hợp đồng LĐ, 8 nam, 4 nữ. Phó trưởng ban - Phụ trách ban Đ/c Lê Văn Huấn. Ban QLNT có chức năng, nhiệm vụ:

A. Chức năng

          Ban Quản lý Nội trú là đơn vị trực thuộc trường giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động trong Ký túc xá (KTX), bao gồm: phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, an ninh trật tự, học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên (HSSV); các hoạt động dịch vụ phục vụ và thực hiện chế độ tài chính theo qui định của Hiệu trưởng

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho SV đang theo học tại trường Đại học Hồng Đức đảm bảo khoa học, thuận lợi và văn minh.

2. Thực hiện quản lý toàn diện, điều hành, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, an ninh trật tự, học tập và rèn luyện của SV nội trú; tổ chức, quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ tại chỗ trong KNT.

Quản lý SV thực hiện Nội quy nội trú; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong KNT.

3. Kết hợp với công an địa phương và các đơn vị chức năng trong trường để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị , trật tự an toàn các khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của Sv nội trú; tổ chức trực nội trú 24/24h/ngày.

4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và tài sản được nhà trường giao. Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ ở vật chất định kỳ hằng năm và tự đảm nhiệm việc sửa chữa nhỏ trong Khu nội trú theo phân cấp của nhà trường về tự chủ. Quản lý, điều hành các dịch vụ phục vụ trong Khu nội trú.

5. Thực hiện đúng các mức thu, chi tài chính theo qui định; công khai mức thu, công khai các số công tơ điện, nước hàng tháng của từng phòng ở nội trú.

6. Thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên 100%, quản lý tài chính, báo cáo tài chính đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing