Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch tuần 22 năm học 2020 - 2021
Cập nhật lúc: 07:39 PM ngày 08/01/2021

BAN QLNT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22                                                                                                     (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

    Thứ,

 ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung 

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

    Hai

   11/01

 

 

 

 

 

Ba

12/01   

 

 

 

 

 

13/01

P.302

NĐH

8h00’: Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

PTB Lê Văn Huấn

Bí thư

Đảng ủy

Ban tổ chức

KNT

19h15’: Kiểm tra và chấm điểm Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong Khu nội trú năm học 2020 – 2021 (Lần 1).

Điểm tập chung ban đầu: Phòng 104 N3

- Các đ/c trong Ban TC, BGK

- Ban QLNT: Các đ/c Lê Văn Huấn, Lê Văn Thanh, Phạm Thị Thu Hằng, Trịnh Thị Huấn, Bùi Thị Diệu, CB trực ca 3, Đội TNCĐ (đ/c Long thông báo cho đội TNCĐ)

Hội SV

CB trực chuẩn bị chè nước

Năm

14/01

HT lớn

19h15’: Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tổ chức cho sinh viên ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về ANTT, trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

PTB Lê Văn Huấn

Phó Hiệu trưởng

Lê Hoằng Bá Huyền

P.CTHSSV

Sáu

15/01

 

 

 

 

 

  Bảy

16/01

 

 

 

 

 

CN

17/01

 

 

 

 

 

 Lưu ý: CB tiếp tục khẩn trương hoàn thành các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch, theo giao việc, theo kết luận của tổ kiểm tra: các hồ sơ thanh toán, sửa đồng hồ nước, kính cửa, đối chiếu khoản ứng, nhập DS SV vào phần mềm …

14 giờ 00’, ngày 08 tháng 01 năm 2020

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

(Đã ký)

 

Lê Văn Huấn

 

 

             

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing