Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tọa đàm 20/10
Tọa đàm 20/10
Ảnh kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Hồng Đức
Ảnh kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Hồng Đức
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
trạm y tế
trạm y tế
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
Ngày 27/2/2017
Ngày 27/2/2017
Khám bệnh cho sinh viên
Khám bệnh cho sinh viên
Tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Ngày 27/2
Ngày 27/2
Khám bệnh cho sinh viên
Khám bệnh cho sinh viên
tọa đàm 27/2
tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Play/Pause
Phân công nhiệm vụ

Bà Mai Thị Thùy

Bà Mai Thị Thùy Phụ Trách Trạm Y tế - Phụ trách chung, công tác của trạm y tế; dự trù kinh phí PV hoạt động chuyên môn của Trạm y tế. - Lập kế hoạch, tổ chức công tác khám sức khoẻ đầu vào đối với HSSV nhập học theo kế hoạch tiếp sinh của nhà trường và khám sức khỏe định kì cho HSSV hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. - Tiến hành triển khai tổng kết khám sức khoẻ đầu vào đối với HSSV nhập học và khám sức khỏe định kì cho HSSV hệ chính quy. - Tổ chức thực hiện công tác BHYT cho HSSV trong toàn trường.

HSSV tham gia BHYT theo tháng