Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
trạm y tế
trạm y tế
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2017
Ngày 27/2/2017
Ngày 27/2/2017
Khám bệnh cho sinh viên
Khám bệnh cho sinh viên
Tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Ngày 27/2
Ngày 27/2
Khám bệnh cho sinh viên
Khám bệnh cho sinh viên
tọa đàm 27/2
tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Tọa đàm 27/2
Play/Pause
Phân công nhiệm vụ

Bà PHÙNG THỊ HOA

Bà PHÙNG THỊ HOA Trưởng Trạm Y tế - Phụ trách chung, công tác của trạm y tế ; dự trù kinh phí PV hoạt động chuyên môn của Trạm y tế. - Khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy. - Tiến hành triển khai tổng kết khám SKĐK cho học sinh trúng tuyển nhập học Đại học.

HSSV tham gia BHYT theo tháng