Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch trực tháng 10 năm 2020
Cập nhật lúc: 09:17 AM ngày 22/10/2020

 LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2020

( T ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

 
 

 

 

Th

Ngày tháng

Trực Cơ sở I

 

Trực LĐ

Lịch KT Vệ sinh

( Sáng: sau 9giờ; Chiều: sau 15 giờ30)

Trực ngày

Trực đêm

5

01/10

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng:;  : Phương;         Chiều: Thư

6

02/10

Phương

Thư

Thùy

 

7

03/10

Thư

P.Lý

 

 

CN

04/10

P.Lý

Phương

 

 

2

05/10

Thư

Thùy

Thùy

Sáng: P.Lý ;        Chiều: Phương

3

06/10

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng:  Thư; 

4

07/10

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Phương;     Chiều: P.Lý

5

08/10

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng : Thư

6

09/10

Thư

P.lý

Thùy

 

7

10/10

P.lý

Phương

 

 

CN

11/10

Phương

Thư

 

 

2

12/10

P.lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư ;     Chiều: Phương

3

13/10

Thư

Phương

Thùy

Sáng: P.Lý ;       

4

14/10

P.lý

Thư

Thùy

Sáng: Phương;      

5

15/10

Phương

P.lý

Thùy

Sáng: Thư

6

16/10

P.lý

Phương

Thùy

 

7

17/10

Phương

Thư

 

 

CN

18/10

Thư

P.lý

 

 

2

19/10

Phương

Thùy

Thùy

Sáng: P.lý;     Chiều : Thư

3

20/10

P.lý

Thư

Thùy

Sáng: Phương

4

21/10

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng: P.Lý

5

22/10

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Thư

6

23/10

Phương

Thư

Thùy

 

7

24/10

Thư

P.Lý

 

 

CN

25/10

P.Lý

Phương

 

 

2

26/10

Thư   

Thùy

Thùy

Sáng: Phương     Chiều : P.Lý

3

27/10

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng: Thư

4

28/10

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Phương

5

29/10

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng: Thư;          

6

30/10

Thư

P.lý

Thùy

 

7

31/10

P.lý

Phương

 

 

 

 

Khu vựcVSMT được phân công kiểm tra:

1.     Đoàn Thị Thư: Giảng đường A1, A2, A3, Trường MNTH cơ sở Chính;

2.      Lương Thị Lan Phương: Giảng đường mầm non tiểu học, Khu GDTC, Nhà thư viện, Giảng đường A6 cơ sở Chính;

3.      Phạm Thị Lý: Khu nhà nội trú ( N1, N2, N3, N4), bếp ăn tập thể số 1, số 2, tòa nhà 13 tầng;

4.      Vũ Thị Hoa Lý: Nhà Điều Hành, Giảng đường A5, Nhà trung tâm giáo dục quốc tế.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            Thanh Hóa, ngày 01  tháng 10  năm 2020

 

CB PHÂN TRỰC

                                            PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

 

 

 

 

                       Lương Thị Lan Phương

 

 

 

 

                                                                              Mai Thị Thùy

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing