Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch trực tháng 11
Cập nhật lúc: 10:30 AM ngày 19/11/2020

 LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2020

( T ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020)

 
 

 

 

Th

Ngày tháng

Trực chuyên môn

 

Trực LĐ

Lịch KT Vệ sinh

( Sáng: sau 9giờ; Chiều: sau 15 giờ30)

Trực ngày

Trực đêm

CN

01/11

Thư

Phương

 

 

2

02/11

Thư

Thùy

Thùy

Sáng: P.Lý ;        Chiều: Phương

3

03/11

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng:  Thư; 

4

04/11

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Phương;     Chiều: P.Lý

5

05/11

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng : Thư

6

06/11

Thư

P.lý

Thùy

 

7

07/11

P.Lý

Phương

 

 

CN

08/11

Phương

Thư

 

 

2

09/11

P.lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư ;     Chiều: Phương

3

10/11

Thư

Phương

Thùy

Sáng: P.Lý ;       

4

11/11

P.lý

Thư

Thùy

Sáng: Phương;      

5

12/11

Phương

P.lý

Thùy

Sáng: Thư

6

13/11

P.lý

Phương

Thùy

 

7

14/11

Phương

Thư

 

 

CN

15/11

Thư

P.lý

 

 

2

16/11

Phương

Thùy

Thùy

Sáng: P.lý;     Chiều : Thư

3

17/11

P.lý

Thư

Thùy

Sáng: Phương

4

18/11

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng: P.Lý

5

19/11

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Thư

6

20/11

Phương

Thư

Thùy

 

7

21/11

Thư

P.Lý

 

 

CN

22/11

P.lý

Phương

 

 

2

23/11

Thư

Thùy

Thùy

Sáng: Phương     Chiều : P.Lý

3

24/11

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng: Thư

4

25/11

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Phương

5

26/11

P.Lý  

Thư

Thùy

Sáng: Thư;          

6

27/11

Thư

P.lý

Thùy

 

7

28/11

P.Lý

Phương

 

 

CN

29/11

Phương

Thư

 

 

2

30/11

P.lý

Thùy

Thùy

Sáng: Phương

 

Khu vựcVSMT được phân công kiểm tra:

1.     Đoàn Thị Thư: Giảng đường A1, A2, A3, A4;

2.     Lương Thị Lan Phương: Khu GDTC, Nhà thư viện, Giảng đường A4, A5;

3.     Phạm Thị Lý: Khu nhà nội trú ( N1, N2, N3, N4, N5), bếp ăn tập thể số 1, số 2;

4.     Vũ Thị Hoa Lý: Nhà Điều Hành, Giảng đường A6, A7.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            Thanh Hóa, ngày 01  tháng 11  năm 2020

 

CB PHÂN TRỰC

                                            PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

 

 

 

 

                       Lương Thị Lan Phương

 

 

 

 

                                                                              Mai Thị Thùy

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing