Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020
Cập nhật lúc: 11:00 AM ngày 19/11/2020

                                                                                     Trạm Y tế phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020

I . Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019- 2020

. Công tác trực chuyên môn:

1. Phân lịch trực chuyên môn tại 2 cơ sở theo quy định của Nhà trường.

2. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu: Thực hiện nhiệm vụ phục vụ sơ, cấp cứu khi có HSSV, CBGV đến Trạm y tế khám bệnh, tiêm truyền; Tư vân sức khoẻ cho CBGV và HSSV trong toàn trường  đến Trạm y tế tại cơ sở I và cơ sở II của Nhà trường.

            2. Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh: Phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể theo khu vực được phân công; hàng tuần có biên bản kiểm tra và tổng hợp báo cáo nhà trường 01 lần/ tháng. Tổ chức phòng chống dịch bệnh  kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

            3. Công tác quản lý, bảo quản sử dụng trang thiết bị: Sử dụng vật tư y tế phục vụ chuyên môn có hiệu quả, cấp phát thuốc đúng quy định, đúng người, đúng bệnh, đúng mục đích; Sử dụng trang thiết bị tiết kiệm có hiệu quả.

4. Thực hiện công tác BHYT năm học  2019-2020 cho HSSV trong toàn trường. Cấp phát thẻ BHYT cho HSSV

5. Thực hiện công tác BHYT cho Lưu học sinh Lào năm học  2019-2020. Cấp phát thẻ BHYT của Lưu học sinh Lào.

6. Tiến hành triển khai khám sức khỏe định kỳ và tổng kết cho SV năm 2, năm 3, SV chuẩn bị ra trường .

7. Tiến hành triển khai khám sức khỏe và tổng kết cho học sinh trúng tuyển nhập học.

II Phân công nhiệm vụ cụ thể:

 

TT

Họ và tên

Trình độ CM

Chức danh

Nhiệm vụ, vị trí công tác được phân công

1

 Mai Thị Thuỳ

Bác Sỹ

Phụ trách Trạm

- Phụ trách chung, công tác hoạt động của trạm y tế năm học 2019-2020; dự trù kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của Trạm y tế;

- Lập kế hoạch, tổ chức khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy năm học 2019- 2020 theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lập kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho học sinh trúng tuyển nhập học năm 2020 theo kế hoạch tiếp sinh của Nhà trường.

- Lập kế hoạch, tổ chức phòng chống dịch kịp thời không để dịch bệnh xảy ra.

- Lập kế hoạch, dự trù sử dụng thuốc phục vụ cho HSSV.

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

2

Phạm Thị Lý

CĐĐD

CB. KSTL

YTDP

- Trực chuyên môn theo lịch phân công;

- Tham gia thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HSSV;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Phụ trách VSMT giảng đường A1, A2; Khu Ký túc xá N1, N2, N3, N4, Nhà 13 tầng; Nhà CLB A4; Các bếp ăn ký túc cơ sở chính;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2019-2020;

- Cán bộ KSTL;

- Phụ trách Y tế dự phòng; Phát hiện các ổ bệnh dịch báo cáo với trưởng Trạm Y tế kịp thời không để dịch bệnh xảy ra.

- Làm báo cáo vệ sinh, báo cáo tháng, báo cáo ISO của tháng gửi Nhà trường.

3

Lương Thị Lan Phương

CĐĐD

Cán bộ phụ trách tủ thuốc, vật tư y tế

 

- Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm;

- Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HSSV;

- Kiểm tra vệ sinh môi trường theo dõi VSMT khu vực nhà A3 cơ sở I; Khu giảng đường; Khu nội trú cơ sở II;

- Phụ trách kho thuốc, vật tư thiết bị và vật tư y tế của Trạm;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Làm thủ tục chấm công, thanh toán chế độ cho Trạm Y tế;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2019-2020.

4

Đoàn Thị Thư

CĐĐD

CB thực hiện BHYT

- Trực chuyên môn theo lịch phân công;

- Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HSSV;

- Kiểm tra vệ sinh môi trường theo dõi VSMT khu giảng đường A5, A6; Nhà điều hành cơ sở chính;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Phụ trách công tác BHYT HSSV và BHYT Lưu học sinh Lào, tham gia thu BHYT , trình kí giấy tờ, cấp phát thẻ cho HSSV và Lưu HS Lào;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2019-2020.

5

Vũ Thị Hoa Lý

Y sỹ đa khoa

CB thực hiện BHYT

- Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Phụ trách công tác BHYT HSSV và BHYT Lưu học sinh Lào, tham gia thu BHYT , trình kí giấy tờ, cấp phát thẻ cho HSSV và Lưu HS Lào;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2019-2020;

- Kiểm tra vệ sinh môi trường theo dõi VSMT khu Nhà điều hành.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                              TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

 

                                                         (Đã ký)

 

 

                                                           Mai Thị Thùy

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing