Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ năm học 2020-2021
Cập nhật lúc: 09:11 AM ngày 04/12/2020

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

                        TRẠM Y TẾ

                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                        Thanh Hoá, ngày 10 tháng 8 năm 2020   

 

Phân công nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

I . Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021:

1. Công tác trực chuyên môn: Phân lịch trực chuyên môn tại Trạm Y tế theo quy định của Nhà trường;

2. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu: Thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, cấp phát thuốc, Tư vấn các vấn đề về sức khoẻ khi có CBGV, nhân viên và SV đến Trạm y tế khám chữa  bệnh;

            3. Công tác vệ si

nh môi trường và phòng chống dịch bệnh: Phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra vệ sinh môi trường tại các khu làm việc, các giảng đường, khu ký túc xá; vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể theo khu vực được phân công. Hàng tuần tổng hợp biên bản theo dõi, kiểm tra VSMT, VSATTP báo cáo Nhà trường 01 lần/ tháng. Tổ chức phòng chống dịch bệnh kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra;

            4. Công tác quản lý, bảo quản sử dụng trang thiết bị: Sử dụng vật tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn có hiệu quả, cấp phát thuốc đúng quy định, đúng người, đúng bệnh, đúng mục đích; Sử dụng trang thiết bị tiết kiệm có hiệu quả;

5. Thực hiện công tác BHYT bắt buộc đối với SV hệ chính quy trong toàn trường năm học  2020-2021; Cấp phát thẻ BHYT cho HSSV;

6. Thực hiện công tác BHYT đối với Lưu học sinh Lào trong trường năm học 2020-2021; Cấp phát thẻ BHYT của Lưu học sinh Lào;

7. Tiến hành triển khai thực hiện khám sức khỏe và tổng kết khám sức khỏe định kỳ cho SV hệ chính quy năm 2, năm 3, SV năm cuối chuẩn bị ra trường;

8. Tiến hành triển khai thực hiện khám sức khỏe và tổng kết khám sức khỏe cho học sinh trúng tuyển nhập học năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

 

TT

Họ và tên

Trình độ CM

Chức danh

Nhiệm vụ, vị trí công tác được phân công

1

 Mai Thị Thuỳ

Bác Sỹ

Phụ trách Trạm

- Phụ trách chung, công tác hoạt động của trạm y tế năm học 2020-2021; dự trù kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của Trạm y tế;

- Lập kế hoạch, tổ chức khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy năm học 2020- 2021 theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lập kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho học sinh trúng tuyển nhập học năm 2020 theo kế hoạch tiếp sinh của Nhà trường.

- Lập kế hoạch, tổ chức phòng chống dịch kịp thời không để dịch bệnh xảy ra.

- Lập kế hoạch, dự trù sử dụng thuốc phục vụ cho HSSV.

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

2

Phạm Thị Lý

CĐĐD

CB. KSTL

YTDP

- Trực chuyên môn theo lịch phân công;

- Tham gia thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HSSV;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc khu vực Ký túc xá N1, N2, N3, N4, N5; Các bếp ăn ký túc trong Nhà trường;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2020-2021;

- Cán bộ KSTL;

- Phụ trách Y tế dự phòng; Phát hiện các ổ bệnh dịch báo cáo với trưởng Trạm Y tế kịp thời không để dịch bệnh xảy ra.

- Làm báo cáo vệ sinh, báo cáo tháng, báo cáo ISO của tháng gửi Nhà trường.

3

Lương Thị Lan Phương

CĐĐD

Cán bộ phụ trách tủ thuốc

- Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm;

- Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HSSV;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc vệ sinh môi trường khu vực nhà A5, A4, khu GDTC, nhà Thư viện trong Nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Làm thủ tục chấm công, thanh toán chế độ cho Trạm Y tế;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2020-2021.

- Cập nhật và tổng hợp thuốc, tên bệnh nhân sử dụng thuốc hàng ngày vào máy tính.

4

Đoàn Thị Thư

CĐĐD

Cán bộ phụ trách tủ thuốc, vật tư y tế

 

- Trực chuyên môn theo lịch phân công;

- Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HSSV;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc vệ sinh môi trường khu vực giảng đường A1, A2, A3, Trường mầm non thực hành trong Nhà trường;

- Phụ trách kho thuốc, vật tư thiết bị và vật tư y tế của Trạm;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2020-2021.

5

Vũ Thị Hoa Lý

Y sỹ đa khoa

CB thực hiện BHYT

- Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi Trưởng trạm yêu cầu;

- Phụ trách công tác BHYT HSSV và BHYT Lưu học sinh Lào, tham gia thu BHYT, trình kí giấy tờ, cấp phát thẻ cho HSSV và Lưu HS Lào;

- Tham gia khám sức khỏe đầu vào và SKĐK năm học 2020-2021;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc vệ sinh môi trường khu  vực nhà A6, A7, khu Nhà điều hành trong Nhà trường;

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

               PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

 

 

 

 

 

                  Mai Thị Thùy

                                                                                                                                                                                         

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing