Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 10:20 AM ngày 26/10/2013
Trạm Y tế được thành lập theo quyết định số: 251/QĐ-ĐHHĐ, ngày 19/03/2007, trên cơ sở tách tổ Y tế thuộc Ban Quản lý Nội trú ra thành lập trạm y tế trực thuộc trường, hiện nay Trạm có 8 CBVC-LĐ, trong đó có: 3 Đ/c trong biên chế, còn lại là hợp đồng lao động, thử việc và học việc.

I. Chức năng:
    Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về việc bảo vệ, giáo dục và  chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động trong toàn trường.
II. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, khoá học.
2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên trong toàn trường, cụ thể
2.1.Tổ chức khám sức khoẻ đầu vào, khám định kỳ cho HSSV 1 lần / năm học cập nhật tình hình sức khoẻ cho HSSV vào hồ sơ sức khoẻ ;
2.2. Quản lý và lưu hồ sơ sức khoẻ;
2.3. Sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thồng thường ; chuyển bệnh lên tuyến trên những trường hợp  vượt quá khả năng chuyên môn cho phép.
3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, vận động học sinh, sinh viên tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện.
4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, tật học đường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.
5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, các ngành liên quan trong việc triẻn khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
6. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học, xây dung môI trường trương học lành mạnh, an toàn
7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.
 III. Quyền hạn
1. Được sử dụng con dấu riêng theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.
2. Được Hiệu trưởng uỷ quyền kiểm tra công tác y tế trường học theo kế hoạch.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing