Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Báo cáo vệ sinh tháng 11 năm 2020
Cập nhật lúc: 09:02 AM ngày 04/12/2020

  

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRẠM Y TẾ                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                              

                                                                                     Thanh Hoá, ngày 30  tháng 11 năm 2020

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI VỆ SINH THÁNG 11/2020

 

TT

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ TRONG THÁNG

VỆ SINH TẠI CÁC PHÒNG BAN, TT, KHOA

1

VP các khoa

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường đạt yêu cầu.

2

Khu Nhà Điều Hành

VỆ SINH TẠI CÁC KHU GIẢNG ĐƯỜNG

1

Nhà A1, A2, A3, A4, A5, A7

-  Thực hiện công tác vệ sinh môi trường đạt yêu cầu.

2

Khu vực xung quanh nhà A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

3

Trường Mầm non thực hành

-  Thực hiện công tác vệ sinh môi trường đạt yêu cầu.

4

Khu GDTC

- Hành lang phía Bắc bụi bẩn nhiều rác chưa quét dọn (kiểm tra lúc 14h20’ ngày 14/11).

- Khuôn viên bãi cỏ trước nhà có một số đống rác chưa thu gom xử lý ( kiểm tra lúc 14h ngày 14/11).

5

Nhà A6

- Khu nhà bên VS cô Hồng hành lang tầng 3, 4 bụi bẩn không dọn dẹp ( kiểm tra từ ngày 17/11 đến 19/11)

6

Khu nhà thư viện

- Phía Tây tòa nhà ngoài khuôn viên có một đống rác lớn để rất lâu chưa thu dọn xử lý (kiểm tra ngày 24/11).

- Hành lang tầng 1 nhiều bụi bẩn ( kiểm tra lúc 9h30’ ngày 24/11).

VSMT CÁC NHÀ NỘI TRÚ

1

Khu Nhà ở SV (nhà 13 tầng)

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường đạt yêu cầu.

2

Khu KTX  nhà  N1, N2, N3, N4

3

Khu tập kết rác trên đoạn đường từ KTX nhà N3 xuống  nhà N4

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường đạt yêu cầu.

VỆ SINH  TẠI BẾP ĂN

1

Bếp ăn nội trú

 

 

 

 

·        Số1, số 2:

- Các bếp ăn thực hiện đúng nội quy, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Có sổ ghi nhật ký nơi nhập thực phẩm; sổ ghi nhật ký lưu mẫu thực phẩm hàng ngày;

- Lưu mẫu thực phẩm 24/24h đúng quy định.

 

 

2

Bếp ăn trường Mầm non thực hành

·        Bếp ăn trường Mầm non thực hành

- Bếp ăn thực hiện đúng nội quy, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Có sổ ghi nhật ký nơi nhập thực phẩm; sổ ghi nhật ký lưu mẫu thực phẩm hàng ngày;

- Lưu mẫu thực phẩm 24/24h đúng quy định.

 

 

 

CÁN BỘ THEO DÕI THỰC HIỆN VSMT CÁC ĐƠN VỊ:

+ Đoàn Thị Thư: Giảng đường A1, A2, A3, trường nầm non thực hành;

+ Lương Thị Lan Phương: Khu GDTC, Nhà thư viện, Giảng đường A4, A5;

+ Phạm Thị Lý: Khu nhà nội trú ( N1,N2, N3, N4, N5), bếp ăn tập thể số 1, số 2;

+ Vũ Thị Hoa Lý: Nhà Điều Hành, Giảng đường A6, A7.

 

 

PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

 

 

 

 

Mai Thị Thùy

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP KQ KTVSMT

 

 

 

 

Phạm Thị Lý

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing