Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch trực tháng 12 năm 2020
Cập nhật lúc: 02:04 PM ngày 07/12/2020

 LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2020

( T ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020)

 
 

 

 

Th

Ngày tháng

Trực chuyên môn

 

Trực LĐ

Lịch KT Vệ sinh

( Sáng: sau 9giờ; Chiều: sau 15 giờ30)

Trực ngày

Trực đêm

3

01/12

Thư

Phương

Thùy

Sáng: P.Lý ;        Chiều: Phương

4

02/12

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng:   Phương

5

03/12

Phương

P.Lý

Thùy

Sáng: P.Lý;     Chiều: Thư

6

04/12

P.Lý

Phương

Thùy

 

7

05/12

V.Lý

Thư

 

 

CN

06/12

Thư

P.lý

 

 

2

07/12

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư ;     Chiều: Phương

3

08/12

Thư

P.lý

Thùy

Sáng: P.Lý ;        

4

09/12

P.lý

Phương

Thùy

Sáng: Phương;      

5

10/12

Phương

Thư

Thùy

Sáng: Thư

6

11/12

Thư

P.lý

Thùy

 

7

12/12

V.lý

Phương

 

 

CN

13/12

Phương

Thư

 

 

2

14/12

Thư

Thùy

Thùy

Sáng: P.lý;     Chiều : Phương

3

15/12

Phương

Thư

Thùy

Sáng: Thư

4

16/12

Thư

P.lý

Thùy

Sáng: P.Lý  ; Chiều: Phương

5

17/12

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng: Thư  

6

18/12

Phương

Thư

Thùy

 

7

19/12

V.Lý

P.Lý

 

 

CN

20/12

P.lý

Phương

 

 

2

21/12

Phương

Thùy

Thùy

Sáng: Thư           Chiều : P.Lý

3

22/12

P.lý

Phương

Thùy

Sáng: Phương  ; Chiều : Thư

4

23/12

Phương

Thư

Thùy

Sáng: P.Lý

5

24/12

Thư

P.Lý

Thùy

Sáng: Phương         

6

25/12

P.Lý

Phương

Thùy

 

7

26/12

V.Lý  

Thư

 

 

CN

27/12

Thư

P.lý

 

 

2

28/12

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư;     Chiều : Phương

3

29/12

Thư

P.lý

Thùy

Sáng: P.Lý;

4

30/12

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng: Phương; Chiều: Thư

5

31/12

Phương

Thư

Thùy

Sáng: P.Lý

 

Khu vựcVSMT được phân công kiểm tra:

1.     Đoàn Thị Thư: Giảng đường A1, A2, A3, Trường Mầm non TH;

2.     Lương Thị Lan Phương: Khu GDTC, Nhà thư viện, Giảng đường A4, A5;

3.     Phạm Thị Lý: Khu nhà nội trú ( N1, N2, N3, N4, N5), bếp ăn tập thể số 1, số 2;

4.     Vũ Thị Hoa Lý: Nhà Điều Hành, Giảng đường A6, A7.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

                                                                                                                      Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2020

      PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

                      CB PHÂN TRỰC

 

 

 

 

               Mai Thị Thùy

 

 

 

 

                       Lương Thị Lan Phương

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing