Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch trực tháng 01/2021
Cập nhật lúc: 03:03 PM ngày 29/12/2020

 LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2021

( T ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

 
 

 

 

Th

Ngày tháng

Trực chuyên môn

 

Trực LĐ

Lịch KT Vệ sinh

( Sáng: sau 9giờ; Chiều: sau 15 giờ30)

Trực ngày

Trực đêm

6

01/01

P.Lý

V.Lý

Thùy

 

7

02/01

V.Lý

Thư

 

 

CN

03/01

Thư

Phương

 

 

2

04/01

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư ;     Chiều: Phương

3

05/01

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng: P.Lý ;    Chiều: V.Lý      

4

06/01

P.lý

V.lý

Thùy

Sáng: Phương;      

5

07/01

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng: Thư ; Chiều: V.Lý

6

08/01

P.lý

Phương

Thùy

 

7

09/01

Phương

V.Lý

 

 

CN

10/01

V.lý

Thư

 

 

2

11/01

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: P.lý;     Chiều : Phương

3

12/01

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng: Thư  ;   Chiều: V.Lý

4

13/01

P.lý

Phương

Thùy

Sáng: Phương; Chiều: P.Lý 

5

14/01

P.Lý

V.lý

Thùy

Sáng: V.Lý ; Chiều : Thư

6

15/01

P.lý

Thư

Thùy

 

7

16/01

Thư

Phương

 

 

CN

17/01

Phương

V.lý

 

 

2

18/01

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư           Chiều : P.Lý

3

19/01

P.Lý

V.Lý

Thùy

Sáng: Phương  ; Chiều : Thư

4

20/01

P.lý

Thư

Thùy

Sáng: V.Lý ; Chiều : P.Lý

5

21/01

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng: Phương  ; Chiều: V.Lý       

6

22/01

P.lý

V.Lý

Thùy

 

7

23/01

V.Lý

Thư

 

 

CN

24/01

Thư

Phương

 

 

2

25/01

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư;     Chiều : Phương

3

26/01

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng: P.Lý;  Chiều : V.Lý

4

27/01

P.lý

V.lý

Thùy

Sáng: Phương; Chiều: Thư

5

28/01

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng: V.Lý  ; Chiều : P.Lý

 6

29/01

P.lý

Phương

Thùy

 

7

30/01

Phương

V.lý

 

 

CN

31/01

V.Lý

Thư

 

 

 

Khu vựcVSMT được phân công kiểm tra:

1.     Đoàn Thị Thư: Giảng đường A1, A2, A3, Trường Mầm non TH;

2.     Lương Thị Lan Phương: Khu GDTC, Nhà thư viện, Giảng đường A4, A5;

3.     Phạm Thị Lý: Khu nhà nội trú ( N1, N2, N3, N4, N5), bếp ăn tập thể số 1, số 2;

4.     Vũ Thị Hoa Lý: Nhà Điều Hành, Giảng đường A6, A7.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            Thanh Hóa, ngày 01  tháng 01  năm 2021

      PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

                      CB PHÂN TRỰC

 

 

 

 

               Mai Thị Thùy

 

 

 

 

                       Lương Thị Lan Phương

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing