Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Báo cáo tháng 01/2021 và kế hoạch công tác tháng 02/2021
Cập nhật lúc: 03:03 PM ngày 22/02/2021

 

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRẠM Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-TYT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 01 năm 2021  

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động tháng 01 năm 2021

Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2021

 
 

 

 

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG THÁNG 01/2021

1. Công tác chính trị, tư tưởng

+ Cán bộ Trạm Y tế có lập trường t­ư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; tham gia đầy đủ các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức;

+ Cán bộ Trạm Y tế có lối sống lành mạnh, giản dị, thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”. Không tham ô, không sách nhiễu, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đ­ược nhà trường trang cấp, vật tư thiết bị của Trạm Y tế sử dụng đúng mục đích.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Cán bộ trong đơn vị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ Nhà trường giao;

2.2. Đảm bảo trực chuyên môn 24/24giờ tại Trạm Y tế theo quy định của Nhà trường. Thực hiên sơ cứu kịp thời, cấp phát thuốc đúng bệnh đúng người. Khám bệnh, sơ cứu, tư vấn sức khoẻ tại trạm y tế trong tháng là 176 cán bộ và người học; chuyển tuyến 03 SV;

2.3. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện vệ sinh VSMT của các đơn vị, các hợp đồng vệ sinh phòng học, vệ sinh môi trường, kiểm tra việc thực hiện quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Tổng hợp kết quả thực hiện công tác VSMT, VSATTP báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách 01 lần/tháng;

 2.4. Thực hiện công tác BHYT bắt buộc đối với HSSV chính quy trong toàn trường.

2.5. Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhà trường; đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, hợp lý;

2.6. CBVC-LĐ trong đơn vị thực hiện cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về ANTT, ATGT, VSMT; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, không đốt pháo nổ trái phép trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

2.7. Tất cả CBVC-LĐHĐ trong đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong Nhà trường, năm 2021;

2.8. Lập kế hoạch thực hiện trực tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

3. Đánh giá chung

3.1. Đánh giá chung

Trạm Y tế đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Thường xuyên cập nhật tình hình và nắm bắt thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Corvid-19 trong toàn trường; đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, hợp lý;

Nhận bàn giao ca trực đúng giờ, sơ cứu kịp thời không để xảy ra tai biến. Đảm bảo trực chuyên môn tại Trạm Y tế theo quy định của Nhà Trường. Công tác VSMT trong toàn trường đảm bảo xanh sạch đẹp.

          B. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THÁNG 02/2021

1. Công tác chính trị, tư tưởng

           Xác định trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, của cán bộ để cán bộ yên tâm công tác đạt hiệu quả tốt. Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy định của Nhà trường.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Duy trì nền nếp làm việc của toàn thể cán bộ trong đơn vị. Đảm bảo giờ công ngày công, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường;

2.2. Đảm bảo trực chuyên môn 24/24giờ tại Trạm Y tế theo quy định của Nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường;

2.3. Tổ chức thực hiện công tác BHYT bắt buộc đối với HSSV chính quy trong toàn trường;

2.4. Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhà trường; đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, hợp lý;

2.5. Thực hiện kế hoạch trực tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

 

Nơi nhận:                                                                    PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

       - Phó Hiệu trưởng phụ trách (để b/c);

       - Phòng HCTH (để b/c);

       - Lư­u  YT.

 

 

                                                                                              Mai Thị Thùy

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing