Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch trực tháng 02/2021
Cập nhật lúc: 03:07 PM ngày 22/02/2021

 LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2021

( T ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

 
 

 

 

Th

Ngày tháng

Trực chuyên môn

 

Trực LĐ

Lịch KT Vệ sinh

( Sáng: sau 9giờ; Chiều: sau 15 giờ30)

Trực ngày

Trực đêm

2

01/02

P.Lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư ;     Chiều: Phương

3

02/02

V.Lý

Thư

Thùy

Sáng: P.Lý ;    Chiều: V.Lý      

4

03/02

Thư

Phương

Thùy

Sáng: Phương;      

5

04/02

P.Lý

V.Lý

Thùy

Sáng: Thư ; Chiều: V.Lý

6

05/02

P.Lý

Thư

Thùy

 

7

06/02

Thư

Phương

 

 

CN

07/02

Phương

V.lý

 

 

2

08/02

P.lý

Thùy

Thùy

 

3

09/02

P.Lý

Thư

 

 

4

10/02

Phương

Phương

Thùy

 

 

    

                          TRỰC TẾT ÂM LỊCH

5

11/02

Thư

Thư

Thùy

6

12/02

V.lý

V.lý

Thùy

7

13/02

Phương

Phương

Thùy

CN

14/02

Thư

Thư

Thùy

2

15/02

V.lý

V.Lý

Thùy

3

16/02

Phương

Phương

Thùy

4

17/02

P.Lý

Thư

Thùy

 

5

18/02

P.Lý

V.Lý

Thùy

 

6

19/02

P.Lý

Phương

Thùy

 

7

20/02

Phương

Thư

 

 

CN

21/02

Thư

V.Lý

 

 

2

22/02

P.lý

Thùy

Thùy

Sáng: Thư;     Chiều : Phương

3

23/02

P.Lý

Thư

Thùy

Sáng: P.Lý;  Chiều : V.Lý

4

24/02

P.Lý

Phương

Thùy

Sáng: Phương; Chiều: Thư

5

25/02

P.Lý

V.Lý

Thùy

Sáng: V.Lý  ; Chiều : P.Lý

 6

26/02

P.Lý

Thư

Thùy

 

7

27/02

Thư

Phương

 

 

CN

28/02

Phương

V.lý

 

 

 

Khu vựcVSMT được phân công kiểm tra:

1.     Đoàn Thị Thư: Giảng đường A1, A2, A3, Trường Mầm non TH;

2.     Lương Thị Lan Phương: Khu GDTC, Nhà thư viện, Giảng đường A4, A5;

3.     Phạm Thị Lý: Khu nhà nội trú ( N1, N2, N3, N4, N5), bếp ăn tập thể số 1, số 2;

4.     Vũ Thị Hoa Lý: Nhà Điều Hành, Giảng đường A6, A7.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

                                                                                                                   Thanh Hóa, ngày 01  tháng 02  năm 2021

      PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

CB PHÂN TRỰC

 

 

 

 

               Mai Thị Thùy

 

 

 

 

  Lương Thị Lan Phương

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing