Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
danh sach cb Y tế sử dụng hộp thư điện tử
Cập nhật lúc: 03:07 PM ngày 05/07/2018

 TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRẠM Y TẾ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 

                                                           Thanh Hoá, ngày  05 tháng  07 năm 2018

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

Kính gửi:       Ban Giám hiệu

                   Phòng HC- TH

Thực hiện công văn số 50 ngày 16/3/2015 của Hiệu Trưởng, Trạm y tế đã phổ biến cho toàn thể CB về việc sử dụng email theo tên miền nhà trường và đã sử dung email theo đúng quy định nhà trường, cụ thể :

 

TT

Họ tên

Điện thoại

Email

Ghi chú

 111

Mai Thị Thùy 0979290938 maithuy@hdu.edu.vn  

42

Lương Thị Lan Phương

0989428115

luongthilanphuong@hdu.edu.vn

 

53

Vũ Thị Hoa Lý

0913386398

vuthihoaly@hdu.edu.vn

 

64

Nguyễn Thị Hiền

0987979576

nguyenthihien@hdu.edu.vn

 

75

Đoàn Thị Thư

0943076446

doanthithu@hdu.edu.vn

 

86

Phạm Thị Lý

0942148029

phamthily@hdu.edu.vn

 

 

                                                                               Phụ Trách Trạm Y tế

 

 

 

 

                                                                                     Mai Thị Thùy


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing