Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HSSV tham gia BHYT tháng 4/2016
Cập nhật lúc: 03:52 PM ngày 28/03/2016

 THÀNH PHỐ THANH HÓA

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM GIA BHYT NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2016.

TT

Lớp

Số học sinh tham gia

Số tiền

Tổng

Tự đóng 70%

Số học sinh cận nghèo

Tự đóng 25%

Tự đóng 20%

1

0K15 Tâm lý

1

1

 

 

217,350

2

K18 Kế toán LT

1

1

 

 

217,350

3

K15 Địa TN

2

2

 

 

543,375

4

K17 CNKT MT

9

9

 

 

2934,225

5

K16 ĐH KTCT

16

16

 

 

5216,400

6

K15 ĐH KTCT

14

14

 

 

4564,350

7

K35 HT Điện

3

3

 

 

978,075

8

K 17 ĐH KTCT

31

31

 

 

10106,775

9

K36 CĐ HT Điện

4

4

 

 

1304,100

10

K16 ĐH CNTT

3

3

 

 

978075

11

K17 ĐH CNTT

4

4

 

 

1304,100

12

K17 ĐH Nông học

4

4

 

 

1304100

13

K16 ĐH Nông lâm

1

1

 

 

326,025

14

K17 ĐH Lâm nghiệp

1

1

 

 

326,025

15

K17 ĐH QTKD

1

1

 

 

326,025

16

K16E Mầm non

1

1

 

 

326,025

17

K18B Mầm non

2

2

 

 

652,050

18

K17C Mầm non

1

1

 

 

326,025

19

K17B Mầm non

1

1

 

 

326,025

20

K16B Mầm non

1

1

 

 

326,025

21

K18 SP Địa

1

1

 

 

326,025

22

K16XHH

4

4

 

 

1304,100

21

K17 VNH

1

1

 

 

326,025

22

K16 SP Hóa

2

2

 

 

652,050

21

K16A Tiếng Anh

4

4

 

 

1304,100

22

K18 Ngữ Văn

1

1

 

 

326,025

21

K17A Tiếng Anh

6

6

 

 

1956,150

22

K16A TCNH

2

2

 

 

652,050

Tổng

122

122

 

 

39,449,025

         NGƯỜI LẬP DS                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ. HIỆU TRƯỞNG

   

 

 

         Đoàn Thị Thư                                                                   Lê Văn Trưởng


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing