Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bà VŨ THỊ HOA LÝ
Cập nhật lúc: 08:45 PM ngày 06/03/2017
Bà VŨ THỊ HOA LÝ - Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm, giờ hành chính, nhận công văn đến, công văn đi của trạm. - Cán bộ KSTL - Tiếp tực tham gia thu BHYT , trình kí giấy tờ, cấp phát thẻ cho HSSV và Lưu học sinh Lào. - Làm thủ tục sửa sai thẻ BHYT cho HSSV - Giúp TT đánh máy các văn bản cần thiết. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi TT yêu cầu. - Làm báo cáo vệ sinh của tháng gửi Nhà trường. - Làm thủ tục thanh toán BHYT theo Quý . - Kiểm tra VSMT khu vực A3, A4, và bồn hoa cây cảnh khu A. - Khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy - Làm chế độ thanh toán cho Trạm Y tế

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing