Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ
Bà Mai Thị Thùy Phụ Trách Trạm Y tế - Phụ trách chung, công tác của trạm y tế; dự trù kinh phí PV hoạt động chuyên môn của Trạm y tế. - Lập kế hoạch, tổ chức công tác khám sức khoẻ đầu vào đối với HSSV nhập học theo kế hoạch tiếp sinh của nhà trường và khám sức khỏe định kì cho HSSV hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. - Tiến hành triển khai tổng kết khám sức khoẻ đầu vào đối với HSSV nhập học và khám sức khỏe định kì cho HSSV hệ chính quy. - Tổ chức thực hiện công tác BHYT cho HSSV trong toàn trường.
Bà Phạm Thị Lý - Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm, theo dõi khu nhà N1, N2, N3, N4, A4, Nhà ăn cơ sở I. - Vệ sinh phòng làm việc Trạm Y tế cơ sở I. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi TT yêu cầu. - Khám sức khoẻ định kì, tổng kết cho HSSV hệ chính quy.
Bà Lương Thị Lan Phương - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi TT yêu cầu. - Theo dõi VSMT khu A2, A1, khu nhà cơ sở I. - Khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy - Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm - Phụ trách tủ thuốc, vật tư y tế của Trạm.
Bà Nguyễn Thị Hiền - Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm, giờ hành chính. - Vệ sinh phòng làm việc Trạm Y tế cơ sở I. - Phụ trách VSMT khu B , nhà B1,B2,B3,B4, Bếp ăn TT khu B. Nhà đa năng. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi TT yêu cầu - Khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy
Bà Đoàn Thị Thư - Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm, giờ hành chính, nhận công văn đến, công văn đi của trạm. - Vệ sinh phòng làm việc Trạm Y tế cơ sở I. - Phụ trách VSMT khu B , nhà B6, B7, Bếp ăn TT khu B. Nhà đa năng. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi TT yêu cầu. - Làm thủ tục chấm công, thanh toán chế độ cho Trạm Y - Khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy .
Bà VŨ THỊ HOA LÝ - Tham gia trực chuyên môn theo lịch phân trực và các hoạt động của Trạm, giờ hành chính, nhận công văn đến, công văn đi của trạm. - Cán bộ KSTL - Tiếp tực tham gia thu BHYT , trình kí giấy tờ, cấp phát thẻ cho HSSV và Lưu học sinh Lào. - Làm thủ tục sửa sai thẻ BHYT cho HSSV - Giúp TT đánh máy các văn bản cần thiết. - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị của nhà trường khi TT yêu cầu. - Làm báo cáo vệ sinh của tháng gửi Nhà trường. - Làm thủ tục thanh toán BHYT theo Quý . - Kiểm tra VSMT khu vực A3, A4, và bồn hoa cây cảnh khu A. - Khám sức khoẻ định kì cho HSSV hệ chính quy - Làm chế độ thanh toán cho Trạm Y tế
1
Các tin khác