Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Báo cáo tổng kết BHYT HSSV HCQ năm học 2017- 2018
Cập nhật lúc: 02:46 PM ngày 05/07/2018
Trạm Y tế kính gửi các thầy cô, để đảm bảo 100% HSSV HCQ tham gia BHYT rất mong các thầy cô phản hồi lại hoặc gọi đt số :0913.386.398 (cô Hoa Lý)

  

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRẠM Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    08 /BC-TYT

Thanh Hoá, ngày  05 tháng  07  năm 2018 

 

BÁO CÁO

 Tổng kết số lượng HSSV hệ chính quy tham gia BHYT năm học 2017- 2018.

 

 

Stt

Khoa

Tổng số HSSV hệ chính quy

HSSV tham gia BHYT tại trường và địa phương (số lượng thực nộp)

Ghi chú

1

Khoa Tự nhiên

460

292

63,5%

2

Khoa Xã hội

824

384

46,6%

3

Khoa Ngoại ngữ

344

220

63,9%

4

Khoa GD Tiểu học  

487

203

41,7%

5

Khoa GD Mầm non

1251

745

59,6%

6

Khoa Tâm lý- GD

45

45

100%

7

Khoa GDTC

58

58

100%

8

Khoa LLCT- Luật

144

101

70,14%

9

Khoa KT- CN

204

153

75%

10

Khoa CNTT&TT

235

205

87,2%

11

Khoa NLNN

410

164

40%

12

Khoa  KT- QTKD

1112

936

84,2%

 

Tổng

5574

3506

62,9%

(Có danh sách kèm theo)

NGƯỜI LÀM  BÁO CÁO                                                   PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ

   

 

 

 

       Vũ Thị Hoa Lý                                                                        Mai Thị Thùy

 

                                                                                                   

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing