Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp phiên thứ 4, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Cập nhật lúc: 08:36 SA ngày 27/09/2013

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 6 tháng đầu năm 2013 và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Ngày 22/8/2013, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2011 - 2016 trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 do TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì phiên họp.

 Tại phiên họp, TS. Nguyễn Văn Thế – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đã đọc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sáu tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận tích cực, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về việc đánh giá kết quả đạt được, nêu bật những mặt còn hạn chế, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại đó và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường, đặc biệt là đẩy mạnh việc liên kết trong NCKH với các viện nghiên cứu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu cho nhà trường; đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, mở thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp nhu cầu xã hội và xây dựng lộ trình thành lập các đề án để mở chuyên ngành đào tạo tiến sỹ vào năm 2015.


     Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Mạnh An đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong sáu tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2013 và trong năm học 2013 – 2014, cụ thể:

       - Trong năm học 2013- 2014, cần có những định hướng phát triển đúng cho công tác đào tạo, ổn định về quy mô để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hoàn thiện các chương trình đào tạo, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, liên thông và phù hợp với yêu cầu, năng lực của các bậc học, ngành đào tạo; đẩy mạnh công tác biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy. Lập các đề án mở mới các chuyên ngành đào tạo sau đại học, các ngành đại học, đề án giao đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng nghề và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, lập đề án mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ vào năm 2015.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và khoa học quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; thành lập các nhóm nghiên cứu gắn với đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ trở lên. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức khoa học và gắn hoạt động của tổ chức này với hoạt động sản xuất của địa phương và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng chuẩn hoá về trình độ, đủ sức thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học./.

                                                                                                                                            BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39669031