Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý chất rắn, mã ngành 8440104 đã bảo vệ năm 2019
Cập nhật lúc: 11:36 PM ngày 29/12/2019

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ PHA TẠP CARBON PHA TẠP LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CÁC MÀNG Mn5Ge3

TRẦN THỊ THU

TS LÊ THỊ GIANG

2

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG Ge/Si PHA TẠP Sb BẰNG KỸ THUẬT EPITAXY CHÙM PHÂN TỬ

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

TS . LƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

3

SỬ DỤNG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA MÀNG MỎNG NANO Fe DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TRƯỜNG NGOÀI

NGUYỄN VĂN HÙNG

TS.Trần Văn Quảng

4

"Nghiên cứu các hiệu ứng điện – từ của vật liệu Pr0,7Sr0,3MnO3"

Hồ Sỹ Phúc

PGS.TS.

Trần Đăng Thành

5

NGHIÊN CỨU CÁC THAM SỐ MŨ TỚI HẠN CỦA CÁC HỢP CHẤT PEROVSKITE La 0.7 Sr 0.3 Mn 1-x Ti x O 3

LÊ THỊ HOA

PGS.TS.

Lê Viết Báu

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế Al cho Mn lên các tính chất điện, từ của perovskite La 0.7 Sr 0.3 MnO 3

Nguyễn Văn Quang

PGS.TS.

Lê Viết Báu

 

Chi tiết xem tại TT TT-TV


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing