Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích, mã ngành 8460102 đã bảo vệ năm 2019
Cập nhật lúc: 11:42 PM ngày 29/12/2019

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

PHƯƠNG TRINH LAPLACE

LẠI VĂN DŨNG

GS.TSKH

DINH DŨNG

2

ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG CHUNG CỦA BỐN ÁNH XẠ CÓ TRONG KHÔNG GIAN  MÊTRIC

NGUYỄN VĂN MINH

PGS.TS

TRẦN VĂN ÂN

3

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC
VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

ĐỖ THỊ MAI

      TS. HOÀNG NAM

4

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO VÀ TÌM TÒI LỜI GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÊ HỮU NAM

TS. Nguyễn Hữu Hậu

 

Chi tiết xem tại TT TT-TV


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing