Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Olympic Tin sinh viên trường 2013-2014
Olympic Tin sinh viên trường 2013-2014
Làm việc với trường NCTU (Đài Loan)
Làm việc với trường NCTU (Đài Loan)
slide02
slide02
slide01
slide01
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

Kết quả Đại hội LCĐ Khoa CNTT-TT nhiệm kỳ 2017-2019.

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên năm học 2016-2017 và công văn hướng dẫn số 108 ngày 24/08/2016 của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Hồng Đức về việc tổ chức Đại chi đoàn và liên chi đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn trường lần thứ 13.

NCKH - Thông báo

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của Trường Đại học Hồng Đức năm 2017

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3532/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017 tỉnh Thanh Hóa. Trong tổng số 38 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt thực hiện 09 nhiệm vụ theo hình thức giao nhiệm vụ trực tiếp.....

NCKH - Kết quả

Hội thảo khoa học: “Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển”

Nhằm mục tiêu nghiên cứu và trao đổi học thuật về mạng vạn vật, các ứng dụng của mạng vạn vật. Ngày 18/03/2017, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển”.

SV - Thông báo

Công văn về dạy học, đánh giá kết quả học tập các học phần ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

CV số 66 /ĐHHĐ - QLĐT ngày 28/03/2017 về việc dạy học, đánh giá kết quả học tập các học phần ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy không chuyên ngữ và ngoại ngữ 2 của sinh viên chuyên ngữ