Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
CBGV toàn khoa
CBGV toàn khoa
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Hệ thống thông tin
CBGV Khoa CNTT&TT
CBGV Khoa CNTT&TT
Tọa đàm
Tọa đàm
slide01
slide01
Play/Pause
NCKH - Thông báo

Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tổ chức tại thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

NCKH - Kết quả

Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016-2017

Chiều ngày 12/05/2016 Khoa CNTT&TT đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ KHCN trong năm học 2017-2018. Hội nghị đã tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017 và chỉ ra các hạn chế còn tồn tại; định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác NCKH trong năm học 2017-2018. Tới dự hội nghị nhiều giảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, hữu ích nhằm nâng cao chất lượng NCKH và phát triển công nghệ cho năm học tới.

Công đoàn Khoa

Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNTT&TT Nhiệm kỳ 2017-2022

Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNTT&TT Nhiệm kỳ 2017-2022