Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
CBGV toàn khoa
CBGV toàn khoa
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Hệ thống thông tin
CBGV Khoa CNTT&TT
CBGV Khoa CNTT&TT
Tọa đàm
Tọa đàm
slide01
slide01
Play/Pause
NCKH - Thông báo

Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông” lần thứ XXI - năm 2018

Ngày 27/07/2018, tại Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ), Viện Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trường ĐHHĐ tổ chức Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông” lần thứ XXI - năm 2018 với chủ đề: Internet of things.

NCKH - Kết quả

Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016-2017

Chiều ngày 12/05/2016 Khoa CNTT&TT đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ KHCN trong năm học 2017-2018. Hội nghị đã tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017 và chỉ ra các hạn chế còn tồn tại; định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác NCKH trong năm học 2017-2018. Tới dự hội nghị nhiều giảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, hữu ích nhằm nâng cao chất lượng NCKH và phát triển công nghệ cho năm học tới.

Công đoàn Khoa

Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNTT&TT Nhiệm kỳ 2017-2022

Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNTT&TT Nhiệm kỳ 2017-2022