Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cao học
Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, K9 (2016-2018)
Khoa CNTT&TT, trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sỹ đợt I năm 2017 với các thông tin chi tiết như sau...
Thời khóa biểu chính thức bậc Thạc sĩ học kì 2 năm học 2016-2017....
Lịch thi chính thức dành cho lớp Cao học Khoa học máy tính K9, Học kì 1, năm học 2016-2017.
Thời khóa biểu chính thức bậc Thạc sĩ học kì I năm học 2016-2017....
Giới thiệu tóm tắt quyết định: số 4826/QĐ-BGDĐT, ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính...
Quyết định bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong quyết định số 1510/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/8/2014 về việc qui định đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Hồng Đức....
Nhà trường quy định về thủ tục đăng ký đề tài luận văn, viết luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với các chuyên ngành đào tạo của trường như sau....
Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia và phục vụ quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức.
1
Các tin khác