Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả thi vòng loại khối tiểu học Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 23 năm 2020
Cập nhật lúc: 10:24 AM ngày 04/07/2020
Kết quả thi vòng loại khối tiểu học Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 23 năm 2020

 

KẾT QUẢ THI VÒNG LOẠI KHỐI TIỂU HỌC

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN TỈNH LẦN THỨ 23 NĂM 2020

ngày 04/07/2020

 

TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Điểm Phân loại Ghi chú
1 TH017 Nguyễn Phương Chi 30/05/2009 20 Đạt  
2 TH067 Lê Văn Khôi Nguyên 08/03/2009 20 Đạt  
3 TH178 Lê Văn Hiếu 13/09/2009 19 Đạt  
4 TH156 Trịnh Phạm Gia Huy 18/08/2009 19 Đạt  
5 TH034 Trương Quang Lộc 13/03/2009 19 Đạt  
6 TH168 Lê Công Mạnh 21/11/2009 18 Đạt  
7 TH010 Lê Phạm Nguyên 10/01/2010 18 Đạt  
8 TH163 Nguyễn Hải Phong 31/01/2009 18 Đạt  
9 TH096 Đinh Quang Đức Anh 25/08/2010 17 Đạt  
10 TH003 Thiều Mai Anh 21/10/2009 17 Đạt  
11 TH155 Phan Gia Bình 12/07/2009 17 Đạt  
12 TH136 Nguyễn Tuấn Dũng 22/01/2010 17 Đạt  
13 TH001 Nguyễn Hoàng Xuân Hải 24/02/2009 17 Đạt  
14 TH099 Lê Bảo Hân 10/08/2009 17 Đạt  
15 TH151 Nguyễn Thị Minh Hằng 09/07/2009 17 Đạt  
16 TH029 Vũ Thị Ngọc Lan 18/02/2009 17 Đạt  
17 TH030 Trịnh Thị Huyền Linh 13/05/2009 17 Đạt  
18 TH166 Trịnh Chi Mai 25/10/2009 17 Đạt  
19 TH139 Nguyễn Quảng Minh 06/10/2010 17 Đạt  
20 TH091 Phạm Đức Minh 04/04/2010 17 Đạt  
21 TH035 Nguyễn Hoàng Qúy 02/06/2009 17 Đạt  
22 TH093 Nguyễn Minh Sơn 28/08/2010 17 Đạt  
23 TH146 Phạm Quang Thắng 02/04/2009 17 Đạt  
24 TH092 Lê Phương Thảo 01/05/2010 17 Đạt  
25 TH115 Vũ Thị Ngọc Thương 03/06/2009 17 Đạt  
26 TH068 Nguyễn Hà Châu 15/06/2009 16 Đạt  
27 TH008 Phạm Đăng Hiếu 02/01/2010 16 Đạt  
28 TH164 Bùi Anh Minh 14/08/2009 16 Đạt  
29 TH016 Nguyễn Nhật Anh 08/01/2009 15 Đạt  
30 TH007 Đoàn Mạnh Dũng 06/04/2009 15 Đạt  
31 TH037 Lại Minh Hải 25/03/2012 15 Đạt  
32 TH002 Nguyễn Minh Hoàng 25/08/2009 15 Đạt  
33 TH061 Nguyễn Ngọc Thành Long 26/02/2009 15 Đạt  
34 TH158 Lê Gia Phát 24/09/2009 15 Đạt  
35 TH171 Lê Tiến An 28/07/2010 14 Đạt  
36 TH036 Nguyễn Hải Anh 26/07/2009 14 Đạt  
37 TH103 Phạm Thị Trang Anh 04/01/2010 14 Đạt  
38 TH012 Trương Phương Anh 17/08/2010 14 Đạt  
39 TH078 Lê Thị Phương Chi 24/01/2009 14 Đạt  
40 TH174 Lê Hương Giang 02/01/2010 14 Đạt  
41 TH070 Ngô Văn Hùng 21/04/2009 14 Đạt  
42 TH143 Dương Gia Khánh 21/11/2009 14 Đạt  
43 TH011 Lưu Quang Lâm 27/05/2011 14 Đạt  
44 TH013 Hoàng Gia Lộc 10/07/2010 14 Đạt  
45 TH006 Nguyễn Hải Nam 10/10/2009 14 Đạt  
46 TH048 Phùng Thị Hải Như 22/07/2009 14 Đạt  
47 TH056 Tống Đan Quỳnh 16/01/2009 14 Đạt  
48 TH058 Lê Minh Tâm 07/09/2009 14 Đạt  
49 TH172 Nguyễn Anh Thư 11/08/2010 14 Đạt  
50 TH152 Lê Thủy Tiên 25/09/2009 14 Đạt  
51 TH090 Hà Huy An 22/01/2010 13 Đạt  
52 TH042 Lê Minh Châu 16/05/2009 13 Đạt  
53 TH009 Ngô Tuấn Dương 21/10/2010 13 Đạt  
54 TH031 Đặng Xuân Hinh 15/05/2009 13 Đạt  
55 TH113 Lê Hữu Tùng Lâm 22/04/2010 13 Đạt  
56 TH080 Lê Trà My 06/09/2009 13 Đạt  
57 TH040 Nguyễn Minh Ngọc 10/02/2010 13 Đạt  
58 TH063 Trương Hải Tuấn 11/03/2010 13 Đạt  
59 TH177 Trương Quang Vinh 12/08/2009 13 Đạt  
60 TH175 Lê Chí 12/01/2009 13 Đạt  
61 TH015 Lê Minh 23/02/2011 13 Đạt  
62 TH020 Hoàng Đăng Dũng 2009 12 Đạt  
63 TH098 Nguyễn Quang Dũng 24/10/2009 12 Đạt  
64 TH055 Nguyễn Văn Dũng 01/07/2009 12 Đạt  
65 TH112 Dương Đỗ Gia Hưng 09/04/2010 12 Đạt  
66 TH114 Đỗ Anh Kiệt 13/01/2010 12 Đạt  
67 TH023 Nguyễn Quang Kiệt 07/04/2009 12 Đạt  
68 TH094 Lê Đăng Anh Minh 14/10/2010 12 Đạt  
69 TH051 Đỗ Bảo Ngọc 27/09/2010 12 Đạt  
70 TH071 Phúc 16/10/2010 12 Đạt  
71 TH140 Lê Ngọc Bảo Phúc 12/03/2010 12 Đạt  
72 TH083 Nguyễn Hữu Phước 07/04/2009 12 Đạt  
73 TH041 Nguyễn Thị Hiền Thanh 04/09/2009 12 Đạt  
74 TH084 Nguyễn Đặng Bảo Tín 27/06/2009 12 Đạt  
75 TH025 Đỗ Huyền Trang 17/01/2009 12 Đạt  
76 TH054 Vũ Bảo Ngọc Linh Trang 02/07/2009 12 Đạt  
77 TH134 Lê Anh Tường 28/01/2010 12 Đạt  
78 TH088 Trịnh Thảo Vân 10/07/2009 12 Đạt  
79 TH065 Nguyễn Châu Anh 24/02/2009 11 Đạt  
80 TH162 Nguyễn Vũ Lâm Anh 02/06/2009 11 Đạt  
81 TH060 Tống Khánh Chi 27/02/2009 11 Đạt  
82 TH059 Vũ Mai Dũng 11/07/2009 11 Đạt  
83 TH026 Nguyễn Xuân Dương 01/01/2009 11 Đạt  
84 TH047 Nguyễn Thu 16/09/2010 11 Đạt  
85 TH066 Bùi Đại Gia Huy 31/08/2009 11 Đạt  
86 TH150 Lê Hà Nhật Lâm 13/11/2009 11 Đạt  
87 TH039 Phạm Hùng Mạnh 31/01/2009 11 Đạt  
88 TH038 Lại Thảo Minh 19/06/2009 11 Đạt  
89 TH057 Nguyễn Hữu Thành 20/12/2009 11 Đạt  
90 TH141 Phạm Đắc Hoàng Thành 28/05/2010 11 Đạt  
91 TH045 Thiều Thị Anh Thư 08/04/2010 11 Đạt  
92 TH028 Tống Thị Thanh Thúy 09/09/2009 11 Đạt  
93 TH173 Nguyễn Trần Trung 19/06/2010 11 Đạt  
94 TH043 Hoàng Minh Tuấn 24/01/2009 11 Đạt  
95 TH033 Dương Đình An 10/01/2009 10 Không đạt  
96 TH157 Hà Châu Anh 19/01/2009 10 Không đạt  
97 TH148 Nguyễn Hà Gia Bảo 11/06/2009 10 Không đạt  
98 TH046 Phạm Bảo Chi 13/08/2010 10 Không đạt  
99 TH154 Trần Đức Duy 16/11/2009 10 Không đạt  
100 TH149 Lê Trần Hương Giang 01/05/2009 10 Không đạt  
101 TH069 Vũ Lê Hoàng 30/01/2009 10 Không đạt  
102 TH081 Lê Phương Mai 31/10/2009 10 Không đạt  
103 TH179 Lê Đỗ Minh 18/12/2009 10 Không đạt  
104 TH082 Lê Tâm Nghĩa 08/01/2009 10 Không đạt  
105 TH072 Nguyễn Thanh Vân 12/04/2010 10 Không đạt  
106 TH180 Nguyễn Hữu Chung 07/09/2009 9 Không đạt  
107 TH077 Lê Đình Đạo 26/11/2009 9 Không đạt  
108 TH074 Nguyễn Hữu Đạt 18/08/2009 9 Không đạt  
109 TH111 Đinh Quang Huy 06/07/2010 9 Không đạt  
110 TH087 Lê Đăng Khôi 26/04/2010 9 Không đạt  
111 TH153 Đồng Khôi Nguyên 31/10/2009 9 Không đạt  
112 TH076 Phạm Vũ Khôi Nguyên 18/03/2010 9 Không đạt  
113 TH024 Nguyễn Hoàng Quân 13/02/2009 9 Không đạt  
114 TH142 Lê Đức Anh 13/03/2009 8 Không đạt  
115 TH089 Lê Huy Thế Anh 2009 8 Không đạt  
116 TH049 Trịnh Nguyệt ÁNH 10/10/2010 8 Không đạt  
117 TH032 Đinh Thanh Bình 03/08/2009 8 Không đạt  
118 TH101 Lê Bảo Khánh Linh 28/08/2009 8 Không đạt  
119 TH102 Nguyễn Văn Lợi 22/09/2010 8 Không đạt  
120 TH062 Lại Hà Minh Phương 12/08/2010 8 Không đạt  
121 TH110 Nguyễn Hà Phương 06/10/2010 8 Không đạt  
122 TH145 Kim Gia Phương Anh 21/06/2009 7 Không đạt  
123 TH075 Nguyễn Ngọc Ánh 06/10/2010 7 Không đạt  
124 TH138 Nguyễn Trung Hiếu 08/11/2010 7 Không đạt  
125 TH027 Hoàng Thị Hồng 12/09/2010 7 Không đạt  
126 TH108 Nguyễn Nam Khánh 29/10/2010 7 Không đạt  
127 TH086 Chu Nhật Minh 90/05/2010 7 Không đạt  
128 TH097 Mai Nguyễn Tiến Minh 15/01/2010 7 Không đạt  
129 TH053 Nguyễn Hoàng Minh 11/07/2010 7 Không đạt  
130 TH079 Nguyễn Minh Dũng 12/10/2009 6 Không đạt  
131 TH100 Lê Duy Minh 19/07/2009 6 Không đạt  
132 TH095 Lê Phúc Minh 08/01/2010 6 Không đạt  
133 TH085 Trương Nguyễn Lê Minh 31/01/2010 6 Không đạt  
134 TH124 Lê Bảo Châu Anh 01/08/2009 -   Vắng
135 TH176 Lê Đình Đức Anh 22/04/2009 -   Vắng
136 TH004 Phạm Minh Anh 13/08/2009 -   Vắng
137 TH018 Phạm Tuấn Anh 01/02/2009 -   Vắng
138 TH064 Mai Như Cường 24/09/2009 -   Vắng
139 TH119 Nguyễn Thành Đạt 05/06/2009 -   Vắng
140 TH104 Nguyễn Tiến Đạt 12/08/2010 -   Vắng
141 TH125 Vũ Ngọc Thành Đạt 27/12/2008 -   Vắng
142 TH129 Phan Anh Đức 23/01/2009 -   Vắng
143 TH170 Lê Anh Duy 01/04/2009 -   Vắng
144 TH052 Hoàng Châu Giang 21/07/2010 -   Vắng
145 TH073 Hoàng Văn Trường Giang 09/10/2010 -   Vắng
146 TH159 Nguyễn Lương Phú Giang 01/03/2009 -   Vắng
147 TH120 Lê Thu 01/11/2009 -   Vắng
148 TH105 Phạm Trần Thanh 17/08/2010 -   Vắng
149 TH161 Trần Gia Hân 10/01/2009 -   Vắng
150 TH131 Đới Nguyễn Minh Hằng 29/01/2009 -   Vắng
151 TH116 Đào Minh Hiệp 11/01/2010 -   Vắng
152 TH135 Nguyễn Xuân Hoàn 08/04/2010 -   Vắng
153 TH014 Lê Phúc Hưng 02/10/2009 -   Vắng
154 TH128 Hà Duyên Quang Huy 28/03/2009 -   Vắng
155 TH144 Nguyễn Gia Huy 18/09/2009 -   Vắng
156 TH165 Lê Duy Khánh 22/04/2009 -   Vắng
157 TH132 Lê Trung Kiên 21/07/2009 -   Vắng
158 TH147 Nguyễn Đăng Lâm 23/06/2009 -   Vắng
159 TH117 Trần Diệu Linh 12/08/2009 -   Vắng
160 TH133 Hoàng Bảo Lộc 09/12/2009 -   Vắng
161 TH118 Ngọ Đức Mạnh 06/12/2009 -   Vắng
162 TH106 Khương Công Minh 15/07/2010 -   Vắng
163 TH044 Tống Hoàng Minh 01/08/2010 -   Vắng
164 TH123 Hoàng Nam 31/03/2009 -   Vắng
165 TH022 Lê Hải Nam 2010 -   Vắng
166 TH160 Lê Thảo Nguyên 08/10/2009 -   Vắng
167 TH109 Nguyễn Khôi Nguyên 09/08/2010 -   Vắng
168 TH050 Nguyễn Trịnh Thảo Nguyên 19/12/2010 -   Vắng
169 TH130 Phạm Khôi Nguyên 29/01/2009 -   Vắng
170 TH126 Mai Xuân Thảo Nhi 26/11/2009 -   Vắng
171 TH137 Nguyễn  Nam Phương 23/01/2011 -   Vắng
172 TH005 Nguyễn Mai Phương 08/06/2009 -   Vắng
173 TH169 Kiều Huy San 10/08/2009 -   Vắng
174 TH019 Trần Lê Hải San 23/08/2009 -   Vắng
175 TH167 Bùi Hoàng Sơn 29/10/2009 -   Vắng
176 TH122 Lê Nhật Thăng 16/09/2009 -   Vắng
177 TH127 Hồ Phương Thảo 31/08/2009 -   Vắng
178 TH021 Lê Gia Trực 2010 -   Vắng
179 TH121 Lê Cẩm 16/07/2009 -   Vắng
180 TH107 Lê Thanh Tùng 13/08/2010 -   Vắng

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing