Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Các đề tài/dự án đã và đang thực hiện
Cập nhật lúc: 03:16 PM ngày 13/05/2014
Từ năm 2004 đến nay, Khoa CNTT&TT đã xây dựng hơn 10 đề tài/dự án phần mềm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác nhau trong Nhà trường. Quá trình sử dụng các phần mềm do Khoa phát triển trong thực tế đã chứng minh rằng hiệu quả công việc được tăng lên đáng kể, đồng thời giảm thiểu công sức lao động và các sai sót khác.

 Hiện tại trong khoa có các đề tài và dự án sau đang được triển khai thực hiện

 STT

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.

 Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến iTest 

ThS. Lê Đình Nghiệp           

06/2013 - 06/2014

Đã nghiệm thu. Đã áp dụng tại Khoa CNTT&TT (2013).

2.

Nghiên cứu và triển khai chương trình tình nguyện hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin cho các vùng khó khăn của tỉnh Thanh Hóa

TS. Nguyễn Mạnh An

06/2012 - 06/2014

Đã nghiệm thu

3.

Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản ly văn bản trong trường ĐH Hồng Đức

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài

12/2011 - 12/2012

 Đã nghiệm thu

 

4.

Giải pháp tối ưu cho bài toán cắt thép trong công trinh xây dựng 

ThS. Nguyễn Đình Định

12/2012 - 12/2013

Đã nghiệm thu

5.

 Xây dựng phần mềm quản lý vật tư thiết bị Khoa CNTT&TT 

ThS. Lê Thị Hồng Hà

06/2013 - 06/2014

Đã nghiệm thu

 

6.

Xây dựng phần mềm quản lý giảng dạy thực hành máy tính sử dụng Camera

ThS. Phạm Thế Anh

09/2009 - 09/2010

Đã nghiệm thu

7.

 Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm TestQBM

ThS. Phạm Thế Anh

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài

06/2004 - 06/2005

Áp dụng trong Nhà trường từ 2005

8.

 Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi tự luận 

ThS. Phạm Thế Anh

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài

06/2003 - 06/2004

Áp dụng trong Nhà trường từ 2004

9.

Xây dựng phần mềm  xử lý tự động phiếu đánh giá người dạy TickREC

ThS. Phạm Thế Anh

06/2006 - 06/2007

Áp dụng trong Nhà trường từ 2007

10.

 Xây dựng cổng thông tin điện tử ĐH Hồng Đức

 

TS. Đỗ Năng Toàn

ThS. Phạm Thế Anh

06/2006 - 06/2007

Áp dụng trong Nhà trường từ 2007 đến 2012.

11.

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Moodle để xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập và đào tạo trực tuyến tại trường ĐH Hồng Đức

ThS. Lê Văn Quang

 

12/2013 - 12/2014

Đang thực hiện

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing