Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu bộ môn KTMT &TT
Cập nhật lúc: 08:23 AM ngày 16/05/2014
 BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
I. Giới thiệu về bộ môn.
Bộ môn được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập khoa, với chức năng nhiệm vụ sau:
+ Giảng dạy và quản lý các học phần Kiến trúc máy tính; Hệ điều hành; Mạng máy tính; Vi xử lý và Lập trình hợp ngữ; Bảo trì hệ thống; Lập trình Java; Hệ điều hành Unix/Linux; Phần mềm nguồn mở; Các vi xử lý hiện đại; Lập trình mạng trên Java; Quản trị hệ thống máy tính; Mạng máy tính; Quản trị mạng. Các học phần giảng dạy cho chuyên ngành đào tạo cử nhân và cao đẳng Công nghệ thông tin. 
+ Nghiên cứu khoa học: Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ với mục tiêu nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ về kỹ thuật máy tính và khoa học công nghệ mạng máy tính và truyền thông vào thực tế phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
 
Cơ cấu tổ chức: hiện tại bộ môn có 6 cán bộ :
   1. ThS. Lê Văn Quang, phó trưởng môn; 
   2. ThS. Nguyễn Thế Cường, NCS nước ngoài; 
   3. ThS. Lê Đình Danh, NCS nước ngoài;
   4. ThS. Lê Thị Đình; 
   5. ThS. Nguyễn Khả Thọ, NCS nước ngoài
   6. CN. Lê Đức Thọ
 
 
 
Các giảng viên đã từng làm việc tại bộ môn: 
   1. TS. Nguyễn Ngọc Tuý
   2. ThS. Lê Minh Hiền
   3. ThS. Lê Văn Hội
   4. KS. Hoàng Văn Dũng
 
II. Chiến lược phát triển của bộ môn 
   + Tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của bộ môn có trình độ chuyên môn cao để giảng dạy các học phần do bộ môn quản lý có chất lượng cao. 
   + Xây dựng đội ngũ giảng viên, đủ chuẩn để đào tạo cao học chuyên ngành Mạng máy tính. 
   + Triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật máy tính và khoa học công nghệ mạng máy tính và truyền thông vào thực tế. 
   + Nghiên cứu khoa học công nghệ kỹ thuật mạng và truyền thông. 
   + Xây dựng cơ sở vật chất phòng thực hành hiện đại, đáp ứng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của bộ môn./.
 

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing