Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 12 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 07:46 PM ngày 19/10/2015
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 12 - Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 12 - Từ ngày 19 tháng 10  đến ngày 25 tháng 10 năm 2015) 

Thứ
         Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 19/10/2015

Thọ

126103A

207-A2

 

 

 

 

 

Đài

ĐH CNTTK16

205-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 20/10/2015

Đài

ĐH Tin K16

207-A2

Định

ĐH Tin K17

301-A2

 

 

L.Hồng

ĐH Tin K16

105-A2

Đài

ĐH Tin K16

302-A2

 

 

 

 

Phú

ĐH Tin K17

205-A2

 

 

 

 

Thọ

126103A

207-A2

 

Thứ 4 21/10/2015

Cường

ĐH Tin K15

302-A2

 

 

 

 

 

Phú

ĐH Tin K17

205-A2

 

 

 

 

Đài

ĐH Tin K16

207-A2

 

 

 

 

L.Hồng

ĐH Tin K16

105-A2

 

 

 

 

Thứ 5 22/10/2015

 

 

 

Phú

ĐH CNTTK16

206 -A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thọ

126103A

207-A2

 

Thứ 6 23/10/2015

Cường

ĐH Tin K15

302-A2

Phú

ĐH CNTTK16

205 -A2

 

 

Đài

ĐH CNTTK16

205-A2

Thọ

126103A

207-A2

 

Thọ

103103A

303-A2

Thi TH

Tin học

302-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7 24/10/2015

Nghiệp

ĐH  K18A.B

207-A2

Nghiệp

ĐH  K18A+B

207-A2

 

 

Đài

ĐH Tin K16

205-A2

 

 

 

 

Thọ

130103A

303-A2

 

 

 

 

CN 25/10/2015

Nghiệp

ĐH  K18A.B

207-A2

Nghiệp

ĐH  K18A+B

207-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Thời gian: - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

        - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút  

NGƯỜI LÀM LỊCH

  

 

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

  

 

Nguyễn Thị Xuân Đài

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing