Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 14 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:36 PM ngày 09/11/2015
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 14 - Từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2015

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 14 - Từ ngày 02 tháng 11  đến ngày 08 tháng 11 năm 2015)

Thứ
         Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 02/11/2015

Thọ

156305

301-A2

 

 

 

 

 

Đài

ĐH CNTTK16

205-A2

Đài

ĐH Tin K16

302-A2

 

Đình

156305

302-A2

 

 

 

 

Thứ 3 03/11/2015

Đài

ĐH Tin K16

207-A2

Định

ĐH Tin K17

301-A2

 

 

Nghiệp

ĐH Tin K15

302-A2

Đình

156302

207-A2

 

 

 

 

Phú

ĐH Tin K17

205-A2

 

 

 

 

Nghiệp

ĐH Tin K15

302-A2

 

Thứ 4 04/11/2015

Cường

ĐH Tin K15

302-A2

Thọ

156609

301-A2

 

 

Phú

ĐH Tin K17

205-A2

Đình

156302

207-A2

 

Đài

ĐH Tin K16

207-A2

Nghiệp

ĐH Tin K15

302-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 05/11/2015

Thọ

156302

207-A2

Phú

ĐH CNTT K16

205 -A2

 

 

Đình

156302

205-A2

Đình

156302

207-A2

 

 

 

 

Nghiệp

ĐH Tin K15

302-A2

 

Nghiệp

ĐH Tin K15

302-A2

Thọ

156304

301-A2

 

Thứ 6 06/11/2015

Cường

ĐH Tin K15

302-A2

Phú

ĐH CNTT K16

205 -A2

 

 

Đài

ĐH CNTTK16

205-A2

Nghiệp

ĐH Tin K15

302-A2

 

Thọ

156602

301-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7 07/11/2015

Nghiệp

ĐH  K18A+B

207-A2

Nghiệp

ĐH  K18A+B

207-A2

 

 

Đài

ĐH Tin K16

205-A2

Thọ

156603

301-A2

 

Thọ

156602

301-A2

 

 

 

 

CN 08/11/2015

Nghiệp

ĐH  K18A+B

207-A2

Nghiệp

ĐH  K18A+B

207-A2

 

 

Thọ

156603

301-A2

Thọ

156603

301-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian:     - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

- Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút

NGƯỜI LÀM LỊCH

 

 

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

 

 

Nguyễn Thị Xuân Đài


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing