Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 15 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 09:19 PM ngày 19/11/2015
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 15 - Từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

(Tuần 16- Từ ngày 16 tháng 11  đến ngày 22 tháng 11 năm 2015)

 

Thứ
         Ngày
CBGD
Sáng
Lớp TH Phòng
máy
CBGD Chiều Lớp TH Phòng
máy
Ghi chú
Thứ 2 09/11/2015 Thọ 156305 301-A2 Nghiệp ĐH Tin K15 302-A2  
Thịnh CĐ KT K37 404-A2 Dung ĐH Luật K17 205-A2
P.Hồng CĐ KT K37 404-A2 Phú 156606A 207-A2
Nghiệp ĐH Tin K15 302-A2      
Dung ĐH KToán K18 205-A2      
Đình 156305 207-A2      
Thứ 3 10/11/2015 Dung ĐH KToán K18 205-A2 Dung ĐH Luật K18 105-A2  
Nghiệp ĐH Tin K15 302-A2 Đình 156302 207-A2
      Thịnh ĐH Địa-Sinh 18 404-A2
      P.Hồng ĐH Địa-Sinh 18 404-A2
      Phú ĐH Tin K17 205-A2
      Thọ 156304 301-A2
      Nghiệp ĐH Tin K15 302-A2
Thứ 4 11/11/2015 L.Hồng ĐH KT K18 105-A2 Thọ 156609 301-A2  
      L.Hồng ĐH Tin K18 302-A2
Phú ĐH Tin K17 205-A2 Đình 156302 207-A2
Đài ĐH Tin K16 207-A2 P.Hồng ĐH Toán K18 404-A2
      Thịnh ĐH Toán K18 404-A2
Thứ 5 12/11/2015 Thọ 156302 301-A2 Phú ĐH CNTT K16 205 -A2  
Đình 156302 302-A2 Đình 156302 207-A2
L.Hồng ĐH KT K18 105-A2 L.Hồng ĐH Tin K18 302-A2
      P.Hồng ĐH Hoá 18 404-A2
Dung ĐH Luật K18 205-A2 Thịnh ĐH Hoá 18 404-A2
Phú 156606A 207-A2 Thọ 156304 301-A2
Thứ 6 13/11/2015 Dung ĐH KToán K18 205-A2 Phú ĐH CNTT K16 205 -A2  
Đài ĐH CNTTK16 207-A2 L.Hồng ĐH Tin K18 302-A2
Thọ 156602 301-A2 Thịnh CĐ KT K37 404-A2
      P.Hồng CĐ KT K37 404-A2
L.Hồng ĐH KT K18 105-A2      
Thứ 7 14/11/2015 Dung ĐH KToán K18 205-A2 P.Hồng ĐH QT K18 404-A2  
P.Hồng ĐH Vật Lý 18 404-A2 Dung ĐH Luật K18 205-A2
Thịnh ĐH Vật Lý 18 404-A2      
Đài ĐH Tin K16 207-A2 Thọ 156603 301-A2
Thọ 156602 301-A2 Thịnh ĐH QT K18 404-A2
CN 15/11/2015              
Thọ 156603 301-A2 Thọ    
           

Thời gian:       - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

                                 - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút  

 

NGƯỜI LÀM LỊCH

 

 

 

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Đài

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing