Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 17 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:38 PM ngày 01/12/2015
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 17 Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2015

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 (Tuần 17- Từ ngày 23 tháng 11  đến ngày 29 tháng 11 năm 2015)

Thứ
         Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 23/11/2015

Thọ

156305

301-A2

 

 

 

 

 

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

Dung

ĐH Luật K17

205-A2

 

L.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

L.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

 

P.Hồng

ĐHCNMTK18

207-A2

P.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

 

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

Đài

ĐH Tin K16

207-A2

 

Đình

156305

302-A2

 

 

 

 

Thứ 3 24/11/2015

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

Dung

ĐH Luật K18

302-A2

 

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

Đình

156302

207-A2

 

Đài

ĐH Tin K16

207-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

404-A2

 

 

 

 

Phú

ĐH Tin K17

205-A2

 

 

 

 

Thọ

156304

301-A2

 

Thứ 4 25/11/2015

L.Hồng

ĐHCNMTK18

404-A2

 

 

 

 

 

P.Hồng

ĐHCNMTK18

404-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

Thi TH

LTJava

302-A2

 

 

 

 

Phú

ĐH Tin K17

205-A2

Đình

156302

207-A2

 

Đỉnh

Tạo nguồn D1

207-A2

P.Hồng

ĐH Toán K18

205-A2

 

Thứ 5 26/11/2015

Thọ

156302

301-A2

Thọ

156304

301-A2

 

 

Đình

156302

207-A2

Đình

156302

207-A2

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

P.Hồng

ĐH QT K18

404-A2

P.Hồng

ĐH Hoá 18

404-A2

 

Dung

ĐH Luật K18

205-A2

 

 

 

 

Thịnh

ĐH QT K18

404-A2

 

 

 

 

Thứ 6 27/11/2015

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

 

P.Hồng

ĐH Toán K18

404-A2

 

 

 

 

Thi TH

Q trị mạng

207-A2

 

 

 

 

Thịnh

ĐH Toán K18

404-A2

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

P.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

 

Thứ 7 28/11/2015

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

P.Hồng

ĐH QT K18

207-A2

 

 

P.Hồng

ĐH QT K18

207-A2

Dung

ĐH Luật K18

205-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian:       - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

                                 - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút

NGƯỜI LÀM LỊCH

   

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

 

Nguyễn Thị Xuân Đài

 

                                               

        


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing