Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 20 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:35 PM ngày 15/12/2015
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 20 - Từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 20- Từ ngày 07 tháng 12  đến ngày 13 tháng 12 năm 2015)

Thứ
         Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 07/12/2015

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

Dung

ĐH Luật K17

207-A2

 

 

L.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

L.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

 

P.Hồng

ĐHCNMTK18

207-A2

P.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

 

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

 

 

 

 

Đình

156305

302-A2

 

 

 

 

Thứ 3 08/12/2015

Dung

ĐH KToán K18

207-A2

Dung

ĐH Luật K18

302-A2

 

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

Đình

156302

207-A2

 

 

 

 

Quang

Cử tuyển D2

205-A2

 

 

 

 

L.Hồng

ĐH Tin K18

404-A2

 

P.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

Thọ

156304

301-A2

 

Thứ 4 09/12/2015

L.Hồng

ĐHCNMTK18

404-A2

Quang

Cử tuyển D2

301-A2

 

 

P.Hồng

ĐHCNMTK18

404-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

 

 

 

Đình

156302

207-A2

 

Đỉnh

Tạo nguồn D1

207-A2

P.Hồng

ĐH Toán K18

205-A2

 

Thứ 5 10/12/2015

Thọ

156302

301-A2

Thọ

156304

301-A2

 

 

Đình

156302

207-A2

Đình

156302

205-A2

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

P.Hồng

ĐH QT K18

404-A2

P.Hồng

ĐH Hoá 18

404-A2

 

Dung

ĐH Luật K18

205-A2

Thi TH

HQTCSDL

207-A2

 

Thịnh

ĐH QT K18

404-A2

 

 

 

 

Thứ 6 11/12/2015

Dung

ĐH KToán K18

207-A2

Thi TH

Khoa TN

105-A2

 

 

P.Hồng

ĐH Toán K18

301-A2

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

 

 

 

 

P.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

 

 

 

 

Thứ 7 12/12/2015

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

P.Hồng

ĐH QT K18

207-A2

 

 

P.Hồng

ĐH QT K18

207-A2

Dung

ĐH Luật K18

205-A2

 

Đỉnh

Tạo nguồn D1

301-A2

 

 

 

 

Thời gian:        - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

                                    - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút  

 

NGƯỜI LÀM LỊCH

 

 

 

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Trịnh Viết Cường


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing