Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 22 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:07 PM ngày 24/12/2015
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 22 năm học 2015-2016 - Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2015

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 22 - Từ ngày 21 tháng 12  đến ngày 27 tháng 12 năm 2015)

 

Thứ
Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 21/12/2015

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

Dung

ĐH Luật K17

207-A2

 

 

L.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

L.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

 

P.Hồng

ĐHCNMTK18

207-A2

P.Hồng

ĐH KT K18

404-A2

 

Dung

ĐH KToán K18

205-A2

Đài

ĐH Tin K15

302-A2

 

Đình

156305

302-A2

 

 

 

 

Thứ 3 22/12/2015

Dung

ĐH KToán K18

207-A2

Dung

ĐH Luật K18

302-A2

 

 

L.Hồng

ĐH KT K18

301-A2

Đình

156302

207-A2

 

Định

ĐH Tin K18

105-A2

Định

ĐH Tin K18

205-A2

 

Đài

ĐH Tin K15

302-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

404-A2

 

Thi TH

Khoa GDTH

404-A2

Quang

Cử tuyển D2

105-A2

 

P.Hồng

ĐH Toán K18

205-A2

Thọ

156304

301-A2

 

Thứ 4 23/12/2015

L.Hồng

ĐHCNMTK18

404-A2

Quang

Cử tuyển D2

301-A2

 

 

P.Hồng

ĐHCNMTK18

404-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

Đài

ĐH Tin K15

302-A2

Đình

156302

207-A2

 

Đỉnh

Tạo nguồn D1

207-A2

 

 

 

 

Thứ 5 24/12/2015

Thọ

156302

301-A2

Thọ

156304

301-A2

 

 

Đình

156302

207-A2

Đình

156302

205-A2

 

L.Hồng

ĐH KT K18

302-A2

L.Hồng

ĐH Tin K18

302-A2

 

P.Hồng

ĐH QT K18

404-A2

 

 

 

 

Dung

ĐH Luật K18

205-A2

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

 

Thịnh

ĐH QT K18

404-A2

P.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

 

Thứ 6 25/12/2015

Dung

ĐH KToán K18

207-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

302-A2(Tối)

 

 

 

 

 

Thịnh

CĐ KT K37

404-A2

 

 

 

 

P.Hồng

CĐ KT K37

404-A2

 

L.Hồng

ĐH KT K18

301-A2

 

 

 

 

Thứ 7 26/12/2015

Dung

ĐH KToán K18

105-A2

P.Hồng

ĐH QT K18

404-A2

 

 

Thi TH

Khoa GDTH

301-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

302-A2

 

Thi TH

Khoa GDTH

205-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

302-A2(Tối)

 

Thọ

ĐH K17B,K18A

302-A2

Thịnh

ĐH QT K18

404-A2

 

Thịnh

ĐH QT K18

404-A2

 

 

 

 

P.Hồng

ĐH QT K18

404-A2

Dung

ĐH Luật K18

205-A2

 

CN 27/12/2015

Thọ

ĐH K17B,K18A

302-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

302-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian:       - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

 

                         - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút  

NGƯỜI LÀM LỊCH

 

 

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

 

 

Trịnh Viết Cường


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing