Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Các biểu mẫu ISO - quy trình Khoa CNTT&TT
Cập nhật lúc: 12:59 PM ngày 24/01/2016
Cung cấp các biểu mẫu ISO cho các quy trình nghiệp vụ (đào tạo, giảng dạy, sinh viên, NCKH, điểm thi,...) của Khoa CNTT&TT.

ISO - Quy trình Cải tiến phương pháp giảng dạy (Tải  file)

ISO - Quy trìh Kiểm soát bài giảng và giảng dạy trên lớp của giáo viên (Tải  file)

ISO - Quy trình kiểm soát sự hiện diện của sinh viên trên lớp ( Tải file

ISO - Quy trình Lập kế hoạch giảng dạy (Tải  file )

ISO - Quy trình Xem xét, cập nhật, hiệu chỉnh và đề nghị thẩm định phê duyệt đề cương chi tiết học phần , chương trình đào tạo (Tải file)

ISO - Quy trình Quản lý và công bố điểm trên webSite (Tải file )


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing