Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mục tiêu chất lượng - Khoa CNTT&TT năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 12:59 PM ngày 24/01/2016
Mục tiêu chất lượng - Khoa CNTT&TT năm học 2015-2016 và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.

 Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức đã ký quyết định số 1321/QĐ-ĐHHĐ ban hành mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 Khoa CNTT&TT Chi tiết xem File

Căn cứ mục tiêu chất lượng của khoa CNTT&TT năm học 2015-2016 - BCN Khoa và trưởng ban ISO Khoa đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Chi tiết xem File


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing