Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 25 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:01 PM ngày 26/01/2016
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 25- Từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2016

LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ I

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 25- Từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2016)

Thứ

Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 25/01/2016

Thọ

ĐHCNTT K16

303-A2

Đài

ĐH CNTT K15

207-A2

 

 

Nghiệp

ĐH Tin K15

301-A2

 

 

 

 

Thứ 3 26/01/2016

Thọ

ĐHCNTT K16

303-A2

Đỉnh

Tạo nguồn D1

207-A2

 

 

Định

ĐH Tin K18

205-A2

Định

ĐH Tin K18

205-A2

 

Đình

 

301-A2

Thọ

ĐHCNTT K16

303-A2

 

 

 

 

Phú

CĐ Tin K35

301-A2

 

Thứ 4 27/01/2016

Đỉnh

Tạo nguồn D1

205-A2

Nghiệp

ĐH Tin K15

301-A2

 

 

Đình

 

301-A2

T.Anh

 

207-A2

 

T.Anh

 

207-A2

Thọ

ĐHCNTT K16

303-A2

 

 

302-A2

 

 

 

 

Thứ 5 28/01/2016

Thọ

CĐ K35 CNTT

207-A2

 

302-A2

 

 

 

 

 

Thọ

CĐ K35 CNTT

207-A2

 

Thứ 6 29/01/2016

Thọ

ĐHCNTT K16

303-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

207-A2(Tối)

 

 

Dung

ĐHNH K16

205-A2

Nghiệp

ĐH Tin K15

301-A2

 

 

 

 

Dung

ĐHNH K16

205-A2

 

Thứ7 30/01/2016

Thọ

ĐH K17B,K18A

207-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

207-A2

 

 

P.Hồng

ĐHTH K17B

404-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

207-A2(Tối)

 

 

 

 

P.Hồng

ĐH Luật K18B

404-A2

 

 

 

 

Thịnh

ĐH Luật K18B

404-A2

 

CN 31/01/2016

Thọ

ĐH K17B,K18A

207-A2

Thọ

ĐH K17B,K18A

207-A2

 

 

          Thời gian:        - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút  

                                                                 - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút  

NGƯỜI LÀM LỊCH

 

Trịnh Thị Hợp

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Trịnh Viết Cường

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing