Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 30 năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 06:54 AM ngày 05/03/2016
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 30 - Từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03 năm 2016

 LỊCH THỰC HÀNH HỌC KỲ II

TẠI CÁC PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 30 - Từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03 năm 2016)

 

Thứ
         Ngày

CBGD
Sáng

Lớp TH

Phòng
máy

CBGD Chiều

Lớp TH

Phòng
máy

Ghi chú

 
 

Thứ 2 29/02/2016

Nghiệp

ĐH Tin K15

301-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 01/03/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 02/03/2016

T.Cường

ĐHCNTT K16

207-A2

 

 

 

 

 

Phú

ĐHCNTT K17

205-A2

 

 

 

 

Thứ 5 03/03/2016

 

 

 

T.Anh

ĐH Tin K16

207-A2

 

 

Thứ 6 04/03/2016

Dung

ĐHNH K16AB

205-A2

T.Anh

ĐH Tin K16

207-A2

 

 

T.Cường

ĐHCNTT K16

207-A2

Nghiệp

ĐH Tin K15

301-A2

 
     

Dung

ĐHNH K16AB

205-A2

 

 

 

 

Thọ

ĐHCNTT K17

303-A2(Tối)

 

Thứ7 05/03/2016

Dung

CĐSPTTin K36

207-A2

Thọ

 

ĐHCNTT K17B

303-A2

 

 

P.Hồng

ĐHTH K17B

404-A2

ĐH Tin K16

207-A2

 

Thọ

ĐHCNTT K17B

303-A2

Thọ

ĐHCNTT K17B

303-A2(Tối)

 
     

P.Hồng

ĐH Luật K18B

404-A2

 

 

 

 

Thịnh

ĐH Luật K18B

404-A2

 

CN 06/03/2016

Thọ

ĐHCNTT K17B

303-A2

Thọ

ĐHCNTT K17B

303-A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian:

 - Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

 - Chiều từ 13 giờ 00 phút 17 giờ 00 phút

 

 

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Trịnh Viết Cường

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing