Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tư liên tịch số 09+10/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Cập nhật lúc: 08:58 PM ngày 14/04/2016

 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 

 

2. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

NewsImages/file/KhoaCNTTTT/09_2016_TTLT_BGD_BTC_BLD.pdf

NewsImages/file/KhoaCNTTTT/10_2016_TT_BGDDT.PDF


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing