Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Về việc mở các lớp học tích luỹ, cải thiện học kỳ 3 năm học 2015-2016.
Cập nhật lúc: 02:02 PM ngày 19/04/2016

 Thực hiện Quy định đào tạo Đại học, cao đẳng hệ chính quy và kế hoạch năm học 2015-2016, để đảm bảo tiến độ và nâng cao kết quả học tập của sinh, nhà trường thông báo kế hoạch mở các lớp trong học kỳ 3 năm học 2015-2016, như sau:

Hình thứ đăng kí: Đăng kí theo mẫu quy định.
Địa điểm nộp đăng kí( tại phòng trợ lý giáo vụ khoa CNTT&TT 201A2) hoặc trực tiếp tại phòng 207NĐH( gặp cô Lan). Thời gian đăng kí: từ 19/4/2016 đến 06/5/2016. thời gian học và thi ( dự kiến):
+ Đối với lớp tích luỹ và cải thiện điểm cho sinh viên K15 và K35; Thời gian học: từ ngày 8/5/2016 đến ngày 10/6/2016. Thời gian thi từ 12/6/2016 đến 27/8/2016.
+ Đối với lớp tích luỹ, cải thiện điểm và học nhanh tiến độ: thời gian học từ 25/5/2016 đến ngày 31/7/2016. Thời gian thi từ ngày 01/8/2016 đến ngày 27/8/2016.
Tệp đính kèm tai đây!

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing