Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Về việc tổ chức học tích lũy, thi lại học phần môn GDQPAN
Cập nhật lúc: 10:05 AM ngày 16/05/2016

  THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học tích lũy, thi lại học phần môn GDQPAN

             Thực hiện Thông báo số 66/TB-ĐHHĐ ngày 19/4/2016 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức về việc mở các lớp tích lũy, cải thiện học kỳ 3 năm học 2015-2016, trên cơ sở Kết quả môn học GDQPAN mà Trung tâm GDQPAN đã gửi đến các Khoa, Trung tâm GDQPAN thông báo mở các lớp học tích lũy cho HSSV chưa hoàn thành môn học GDQPAN năm học 2015-2016 và tổ chức thi lần 2 (thi lại) như sau:

1. Hình thức đăng ký, địa điểm và thời gian nộp đăng ký:

- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp (Mẫu theo quy định)

- Địa điểm đăng ký: HSSV nạp đơn đăng ký học tích lũy hoặc thi lại cho Trợ lý giáo vụ tại P. 205 – Trung tâm GDQPAN.

-Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/5 đến 22/5 /2016

2. Thời gian học và thi (Dự kiến): Từ 01/6 đến 25/6/2016.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing