Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hướng dẫn mức đóng BHYT đối với HSSV từ 1/52016
Cập nhật lúc: 08:48 PM ngày 24/05/2016

 Căn cứ Luật số 46/2014/QH 13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội sửa đổi, Thực hiện lộ trình tăng lương của Quốc hội từ 1/5/2016 mức lương cơ sở tăng từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ. Nhà trường thông báo mức thu BHYT từ 1/5/2016 cụ thể như sau:

HSSV không thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT( được nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV còn phải đóng 70% mệnh giá thẻ): 4.5%x1.210.000đ x tháng x70% = 457.380đ

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing