Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Biểu mẫu hướng dẫn chấm khoá luận tốt nghiệp
Cập nhật lúc: 10:06 AM ngày 05/09/2016

Biên bản chấm hội đồng: tại đây

Biểu mẫu chấm của GV hướng dẫn: tại đây

Biểu mẫu chấm của GV Phản biện: tại đây

Biên bản thành viên hội đồng: tại đây

Biên bản tổng hợp điểm: tại đây

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing