Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 01:22 PM ngày 25/05/2018

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

1. Trưởng Khoa

TS. Phạm Thế Anh

Điện thoại: 09 41 07 07 15

E-mail: phamtheanh@hdu.edu.vn

Địa chỉ: Đông Phát 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Học hàm, học vị : Tiến sĩ

Phụ trách các mảng: Đào tạo (Chính quy, liên thông, VB2,...), ISO, Website Khoa, Tổ chức, Thi đua - Khen thưởng.

Phụ trách các bộ môn: Các hệ thống thông tin

 

2. Phó trưởng Khoa

TS. Trịnh Viết Cường

Điện thoại: 0948 921 740

E-mail: trinhvietcuong@hdu.edu.vn

Địa chỉ: Đường Bà Triệu, Thị xã Sầm Sơn, TP. Thanh Hóa.

Học hàm, học vị : Tiến sĩ

Phụ trách các mảng: NCKH, Công tác HSSV, Văn thể mỹ.

Phụ trách các bộ môn: Khoa học máy tính, Tin học ứng dụng

 

3. Phó trưởng Khoa, Bí thư chi bộ

TS. Nguyễn Thế Cường
Điện thoại: 09 75 00 81 34

E-mail: nguyenthecuong@hdu.edu.vn

Địa chỉ: phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Học hàm, học vị : Tiến sĩ

Phụ trách các mảng: Đào tạo cao học, Chi bộ, Cơ sở vật chất + Phòng máy, Hợp tác quốc tế + Đối ngoại, Chương trình đào tạo, Nghiệp vụ

Phụ trách bộ môn: Kỹ thuật máy tính & Truyền thông.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing