Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách dự lễ khai giảng năm học 2016-2017
Cập nhật lúc: 02:21 PM ngày 19/09/2016
Danh sách dự lễ khai giảng năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA CNTT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH  SINH VIÊN

Tham dự lễ khai giảng năm học 2016-2017

 

TT

Họ và tên

Lớp

Số điện thoại

 

1

Lê Đình Lương

ĐH Tin K16

 

0962837724

2

Phạm Văn Mạnh

ĐHCNTTK17

 

0966543943

3

Nguyễn Thị Nguyệt

ĐH Tin K18

 

 

4

Phạm Hữu Trung

ĐH Tin K19

 

01642601049

5

Lưu Nguyên Bằng

ĐH Tin K19

01674650054

6

Lê Hoàng Bách

ĐH Tin K19

01669692598

7

Nguyễn Tài Quý

ĐH Tin K19

01255964570

8

Bùi Thị Trang

ĐH Tin K19

01652349602

9

Lê Chí Công

ĐH Tin K19

0969217456

10

SuDaPhanThiLa

ĐH Tin K19

01239905924

(Ấn định danh sách này có 10 HSSV)

Thanh Hóa, ngày  15  tháng 9 năm 2016

 

Trợ lý công tác HSSV

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hiền


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing