Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
v/v Kê khai, phát hành Thẻ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam( BIDV) đối với người học
Cập nhật lúc: 01:26 PM ngày 06/11/2016

 Thực hiện Thông tư số 164/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; sự phối hợp giữa Trường Đại học Hồng Đức Và Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hoá. Từ học kỳ 1, năm học 2016-2017, người học tại Trường Đại học Hồng Đức nộp học phí và nhận kinh phí về chế độ chính sách thông qua tài khoản ngân hàng được mở tại ngân hàng BIDV, không nhận trực tiếp tại Phòng KHTC. 
Lớp trưởng các lớp sau khi nhận phiếu kê khai đề nghị triển khai cho các bạn trong lớp và thu kèm giấy chứng minh nhân dân photo nạp về cô Hiền trước ngày 07/11/2016


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing