Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
SV - Thông báo
CV số 66 /ĐHHĐ - QLĐT ngày 28/03/2017 về việc dạy học, đánh giá kết quả học tập các học phần ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy không chuyên ngữ và ngoại ngữ 2 của sinh viên chuyên ngữ
1
Các tin khác