Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
NCKH - Thông báo
Ngày 21/05/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Một số kết quả mới về công nghệ nhà thông minh”, nhằm công bố, thảo luận và chia sẻ về các vấn đề mới được ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ nhà thông minh; đồng thời, đánh giá được khả năng ứng dụng các công nghệ mới về nhà thông minh trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Ngày 27/07/2018, tại Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ), Viện Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trường ĐHHĐ tổ chức Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông” lần thứ XXI - năm 2018 với chủ đề: Internet of things.
Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tổ chức tại thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.
Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3532/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017 tỉnh Thanh Hóa. Trong tổng số 38 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt thực hiện 09 nhiệm vụ theo hình thức giao nhiệm vụ trực tiếp.....
TB số 139/TB-ĐHHĐ ngày 05/9/2016 Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2016-2017
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2016-2017, thực hiện theo thông báo số 139/TB-ĐHHĐ về việc triển khai thực hiện NCKH sinh viên năm học 2016-2017..
Qui định trình bày bài báo hội thảo Cấp Khoa.
Thông báo số 132/TB-ĐHHĐ ngày 25/08/2016. Về việc đăng bài trên tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017.
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV và Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV triển khai trong năm học 2015-2016...
1
Các tin khác