Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
NCKH - Kết quả
Ngày 27/4/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức”, nhằm tạo môi trường trao đổi, góp ý, thảo luận về công nghệ, các cơ hội và khó khăn thách thức để phát triển các dịch vụ thông minh tại Nhà trường.
Chiều ngày 12/05/2016 Khoa CNTT&TT đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ KHCN trong năm học 2017-2018. Hội nghị đã tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017 và chỉ ra các hạn chế còn tồn tại; định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác NCKH trong năm học 2017-2018. Tới dự hội nghị nhiều giảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, hữu ích nhằm nâng cao chất lượng NCKH và phát triển công nghệ cho năm học tới.
Ngày 20/04/2017, Khoa CNTT&TT đã long trọng tổ chức Lễ trao giải Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm học 2016 – 2017.
Nhằm mục tiêu nghiên cứu và trao đổi học thuật về mạng vạn vật, các ứng dụng của mạng vạn vật. Ngày 18/03/2017, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển”.
Hội thảo khoa học "Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh"
Chiều ngày 14/5/2016, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội thảo khoa học “Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trên nền web”. Trong đó Khoa CNTT&TT đóng vai trò chủ trì về nội dung.
Chiều ngày 17/05/2016 Khoa CNTT&TT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015-2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ NCKH trong năm học 2016-2017.
Trong những năm gần đây (2010-2015), Khoa CNTT&TT đã tập trung phát triển công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), gắn kết đào tạo với các hoạt động NCKH, phát triển phần mềm ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Chú trọng và phát huy các hoạt động học thuật đó đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa.
Bài viết này giới thiệu phần mềm nhận dạng phiếu điều tra tự động do CB/GV trong Khoa CNTT&TT nghiên cứu và xây dựng...
Bài viết này trình bày một kết quả nghiên cứu của CB/GV Khoa CNTT&TT về xây dựng và phát triển hệ thống nhận dạng chữ ký viết tay tự động...
1
Các tin khác