Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNTT&TT Nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật lúc: 08:37 PM ngày 06/06/2017
Ban chấp hành Công đoàn Khoa CNTT&TT Nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đồng chí Lê Đức Thọ  – Chủ tịch Công đoàn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn, Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, BCH Công đoàn về mọi hoạt động của Công đoàn khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông.

- Tham gia các Hội đồng của khoa, tham gia với khoa về công tác quy hoạch, phát triển khoa và công tác cán bộ của khoa.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác đoàn viên; tài chính; đối ngoại; Thi đua khen thưởng.

+ Thực hiện định kỳ báo cáo lên Công đoàn trường.

+ Theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn tổ Kỹ thuật máy tính & Truyền thông; Công đoàn Tin học ứng dụng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Công đoàn.

- Tiếp nhận và giải quyết công văn của Công đoàn. 

2. Đồng chí Trịnh Thị Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn

- Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục trong CBVC-LĐ trong khoa.

- Phụ trách công tác phát triển đoàn viên, nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo và sáng kiến kinh nghiệm.

- Phụ trách Ban nữ công (Dựa theo quy chế hoạt động của Ban nữ công, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người).

- Chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn về công tác kiểm tra theo quy định của điều lệ Công đoàn.

- Phụ trách công tác thủ quỹ công đoàn, báo cáo tài chính và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Công đoàn.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động tổ Công đoàn Khoa học máy tính.

3. Đồng chí Trần Doãn Minh – Uỷ viên BCH Công đoàn

- Công tác hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Phối hợp cùng Ban nữ công thực hiện công tác thiếu nhi, nhi đồng.

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản Công đoàn, công văn đi, đến, biên bản họp và đăng tin của Ban chấp hành Công đoàn và Công đoàn khoa . 

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động tổ Công đoàn Hệ thống thông tin và Tổ quản lý phòng máy.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing